Site logo
11 februarie 2020
licitație pentru piese de schimblicitație pentru piese de schimb

Ministerul Transporturilor propune, printr-un proiect de act normativ publicat zilele acestea, tarife pentru servicii prestate de către AFER în conformitate cu cerințele Pachetului IV feroviar. 

licitație pentru piese de schimb

Tarifarea prestațiilor specifice pentru eliberarea documentelor care fac obiectul modificărilor legislative enumerate conforme cu Pachetul IV feroviar trebuie reglementată în regim de urgență, în momentul de față neexistând tarife pentru eliberarea acestor documente specifice de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, spun inițiatorii potrivit propunerii de act normativ prezentat pe situl Ministerului Transporturilor.

„În anul 2016 Comisia Europeană a adoptat Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare), document care a fost transpus în legislația națională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţă ferroviară, precum și Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), care fac parte din pachetul IV de legi feroviare. În conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţă feroviară și ale Directivei (UE) 2016/797, care urmează a fi transpusă, se produc modificări care vizează, în principal:

  • obținerea certificatului unic de siguranță de eliberat de către autoritatea națională de siguranță, respectiv Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER;
  • colaborarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA pentru eliberarea certificatului unic de siguranță, valabil în statele membre UE, în baza Acordului de cooperare încheiat cu Agenția și a prevederilor din OUG nr. 73/2019 , art. 16, alin. (2), lit. f);
  • autorizarea de siguranță a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară;
  • evaluarea sistemului de management al siguranței al operatorilor de transport feroviar și al administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară;
  • supravegherea operatorilor de transport feroviar și a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, după acordarea certificatului unic de siguranță și a autorizației de siguranță;
  • autorizarea de introducere pe piață, autorizarea extinderii ariei de operare, autorizarea de conformitate cu tipul, autorizarea temporară a vehiculelor feroviare și altele asemenea, în baza  Acordului de cooperare încheiat cu Agenția și a prevederilor din OUG nr. 73/2019 , art. 16, alin. (2), lit. c).”

Autoritatea Feroviară Română – AFER a elaborat un proiect de ordin care conţine o serie de modificări de activităţi specifice reieşite din noua legislaţie și a aplicării Regulamentelor UE emise în temeiul celor două directive, precum  şi o serie de alte atribuţii completare care trebuie efectuate de către organismele din cadrul AFER.

De asemenea, s-au efectuat a serie de modificări și completări la tarifarea anumitor activități din cadrul Organismului de Licenţe Feroviare Român – OLFR şi Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, modificări necesare urmare a derulării procesului de licențiere în cei 2 ani de la intrarea în vigoare a OMT nr. 683/2017, precum și a intrării în vigoare în anul 2018 a HG nr. 361 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar şi a HG nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.

Actul în cauză este disponibil aici. (D.C.)

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Cart

Coș

Share