Site logo
6 martie 2020
modernizarea liniei de tramvaimodernizarea liniei de tramvai

Primăria Capitalei caută diriginte de șantier pentru modernizarea liniei de tramvai pe bulevardul General Vasile Milea.

modernizarea liniei de tramvai

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație având ca obiect ”Servicii de dirigenție de șantier pentru urmărirea execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții <Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV>”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 291.069,88 lei, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro. Municipiul București are obligația asigurării verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate pe tot parcursul lucrărilor. Prin achiziția acestor servicii beneficiarul urmărește obținerea garanției că executantul căruia i se atribuie contractul de execuție a lucrărilor va îndeplini toate responsabilităţile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini, propunerea tehnică şi reglementările Programului Operaţional Regional 2014 — 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Valoarea estimată a achiziției a fost determinată în concordanță cu ofertele primite în urma consultării pieței și cu devizul general actualizat de Societatea de Transport Bucuresti S.A., în calitate de proiectant.

Se cere experiență similară pentru participarea la licitația privind modernizarea liniei de tramvai

Pentru participarea la licitație, se cere lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

Din lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani, ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare cu obiectul contractului, la nivelul unuia sau mai multor contracte în valoare de minimum 290.000 de lei. Prin servicii similare se înțeleg servicii de supravegere/dirigenție de șantier pentru lucrări de constructii de căi ferate și de sisteme de transport pe cablu sau construcții similare din punct de vedere al complexității și/sau utilității.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 martie 2020. Oferta trebuie să fie valabilă până la 26 septembrie 2020.

Pentru mai multe informații despre proiectele STB, vă așteptăm la Galați, în perioada 11-12 martie 2020, la Conferința de Infrastructură organizată de Club Feroviar.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share