Site logo
10 martie 2023

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a scos la licitație un contract de tip acord-cadru pentru repararea acoperișurilor gărilor brașovene.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Reparare acoperișuri la clădiri și construcții de pe raza Sucursalei Regionala C.F. Brașov – Zona Brașov – Acord-cadru 4 ani”. Valoarea totală estimată a contractului este de patru milioane de lei.

Contractul vizează lucrări de reparare a acoperișurilor tip șarpantă, a învelitorilor de țiglă ceramică și/sau a învelitorilor din tablă zincată plană, tablă zincată ondulată/cutată, tablă tip țiglă și a accesoriilor din tablă (șorțuri, dolii, pazii, îmbrăcarea coșurilor de fum, căciului de protecție a coșurilor de fum, jgheaburi, burlane, parazăpezi etc) și a acoperișurilor tip terasă inclusiv a aticurilor degradate, a învelitorilor din tablă.Condiții de participare la licitația pentru repararea acoperișurilor gărilor brașovene

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită experiență similară. Ofertantul va prezenta ca dovadă experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante.

Prin lucrări similare cu obiectul procedurii se înțelege: lucrări de reparare, refacere sau construire acoperișuri șarpante de lemn cu învelitori din țiglă ceramică cu sisteme pluviale incluse, lucrări de reparare acoperișuri cu șarpante de lemn și învelitori din tablă zincată și/sau învelitori din țiglă metalică cu sisteme pluviale incluse în lucrări, lucrări de reparare și/sau refacere acoperișuri terasă cu membrane hidroizolatoare termosudabile cu sisteme de evacuare a apelor pluviale incluse.

De asemenea, se solicită informații referitoare la calificările educaționale și profesionale ale operatorului economic care execută lucrările, dar și cu privire la utilajele, instalatiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic care execută lucrări.

Valoare garanției de participare este de 20.000 de lei fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 aprilie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 august 2023.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share