Site logo
4 martie 2020
Anul european al căilor ferate secretar de stat la Transporturi Adina Vălean a preluat mandatul comisar european pentru Transporturi Adina Vălean în Parlamentul European Adina Vălean este audiată Audierea noilor comisari Adina Vălean comisar europeanAnul european al căilor ferate secretar de stat la Transporturi Adina Vălean a preluat mandatul comisar european pentru Transporturi Adina Vălean în Parlamentul European Adina Vălean este audiată Audierea noilor comisari Adina Vălean comisar european

Comisia a propus miercuri ca 2021 să fie Anul european al căilor ferate, pentru a sprijini realizarea obiectivelor Pactului ecologic european în domeniul transporturilor.

Anul european al căilor ferate tren de noapte Viena-Bruxelles

Mai multe evenimente, campanii și inițiative vor promova anul viitor transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator și sigur. Vor fi evidențiate beneficiile sale pentru cetățeni, pentru economie și pentru climă și se va pune accentul pe provocările rămase în vederea creării unui adevărat spațiu feroviar unic european fără frontiere.

„Fără îndoială că transportul feroviar înseamnă avantaje imense în majoritatea domeniilor: durabilitate, siguranță, chiar și viteză, odată ce este organizat și tehnologizat conform principiilor secolului XXI. Însă transportul feroviar este definit de un aspect și mai profund: el contribuie la interconectarea Uniunii Europene, și nu doar din punct de vedere fizic. Crearea unei rețele coerente și funcționale în întreaga Europă este un exercițiu de coeziune politică. Anul european al căilor ferate nu este un eveniment ales la întâmplare. El survine într-un moment oportun, când UE are nevoie de acest tip de acțiune colectivă”, a declarat Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi.

Transportul feroviar este singurul mod de transport care și-a redus aproape în permanență emisiile de dioxid de carbon, începând din 1990, și aceasta în pofida creșterii volumelor de transport.

Anul european al căilor ferate va contribui la accelerarea modernizării sectorului

Declararea Anului european al căilor ferate va contribui la accelerarea ritmului de modernizare a sectorului feroviar, de care este nevoie pentru ca acesta să devină o alternativă mai populară la moduri de transport mai puțin durabile, se arată în comunicatul de presă dat publicității de Comisia Europeană.

Anul 2021 va fi primul an complet în care normele convenite în cadrul celui de al patrulea pachet feroviar vor fi puse în aplicare în întreaga UE. De asemenea, 2021 marchează mai multe aniversări importante pentru transportul feroviar: cea de a 20-a aniversare a primului pachet feroviar, cea de a 175-a aniversare a primei legături feroviare dintre două capitale ale UE (Paris-Bruxelles), precum și 40 ani de TGV și 30 ani de ICE.

Festivalul internațional de artă EUROPALIA a ales deja căile ferate ca temă pentru 2021 și va contribui activ la o gamă largă de activități care vor avea loc pe parcursul Anului european al căilor ferate.

Pactul ecologic european favorizează calea ferată

În comunicarea sa din 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a definit un Pact ecologic european pentru UE și pentru cetățenii acesteia, care vizează atingerea neutralității climatice până în 2050. Dat fiind că transporturile generează un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE, acest sector va juca un rol crucial în atingerea acestui obiectiv, propunându-și reducerea cu 90 % a emisiilor sale până în 2050.

Ca parte a Pactului ecologic european, Comisia lucrează în prezent la o strategie pentru o mobilitate durabilă și inteligentă, care va aborda problema emisiilor generate de toate modurile de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75 % pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare.

Propunerea Comisiei privind declararea anului 2021 ca An european al căilor ferate trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de Consiliu.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share