Site logo
25 mai 2023

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis parțial contestația depusă de compania Alstom Transport la licitația pentru lotul 3 Craiova – Caransebeș (Igiroasa – Drobeta Turnu Severin) și a decis la cererea acestei firme și suspendarea lotului 6 (Poarta – Caransebeș).

Situație încâlcită pe majoritatea loturilor de cale ferată scoase la licitație pentru modernizare între stațiile Craiova și Caransebeș. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis parțial miercuri contestația depusă de compania Alstom Transport la licitația pentru lotul 3 Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș (Igiroasa – Drobeta Turnu Severin) unde, asemenea loturilor 1 și 2 din acest proiect, compania Alstom a contestat cerințe privind calificarea personalului prezentat și utilajele solicitate, potrivit informțiilor Club Feroviar.

Craiova – Caransebeș, decizie parțial favorabilă

In decizia formulată CNSC dă dreptate Alstom Transport în privința obiecțiilor acesteia privind personalul. În cazul celorlalte loturi firma a atacat deciziile CNSC mai departe la Curtea de Apel București pentru capetele de cerere privind utilajele solicitate de CFR SA.

Cât privește lotul 6 scos la licitație de către CFR SA la începutul lunii procedura a fost suspendată în urma unei decizii a CNSC de zilele acestea. Compania a obiectat că dacă ar fi continuată procedura de achiziție publică, interesele sale ar fi prejudiciate. Soluționarea cazului necesită o analiză a documentelor ce urmează a fi prezentate de către CFR SA, a stabilit Consiliul, admițând cererea Alstom Transport.

Obiecțiile companiei Alstom Transport

În plângerea înaintată CNSC, compania a acuzat că au fost impuse doar anumite utilaje de cale ferată, deși obiectul lucrărilor e mai complex și că nu s-a avut în vedere faptul că lucrările pot fi efectuate și cu alte utilaje decât cele care au fost impuse limitativ. Au fost prevăzute doar trei tipuri de utilaje ce pot fi înlocuite și s-au precizat și utilajele de înlocuire, deși aceste lucrări pot fi efectuate și cu alte tipologii de utilaje.

Acest capăt al cererii a fost respinse de către CNSC, care a invocat că impunerea anumitor utilaje de către CFR SA este justificată de un calendar strâns de efectuare a lucrărilor și că un participant la o licitație nu poate impune unei autorități contractante ce utilaje să ceară participanților.

Cât privește personalul propus: Cerințele au fost „neclare, necorelate și conduc la restrângerea artificială a concurenței”, a acuzat Alstom. Concret, CFR ar fi cerut expres ca anumiți experți să fie absolvenți doar de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, deși aceștia au rol de coordonare – management.

Privind experții cheie propuși, CFR SA a publicat așa-zise măsuri de corecție a cerințelor. Aceasta a făcut ca CNSC să accepte atât obiecțiile companiei Alstom, cât și modificările aplicate de către CFR SA documentației de licitație.

Ce lucrări sunt pe cele două loturi

Lot 3: Igiroasa (Cap Y) – Drobeta Turnu Severin (Cap X ), km 331+000 – 362+632, inclusiv legăturile CF ale noii variante de traseu Balota cu stațiile Prunișor și Drobeta Marfă, Stația CF Drobeta Marfă, Racord CF Dudașu (41,234 km)

Valoare estimată: 3.087.419.527,78 lei fără TVA

Durata proiectării și execuției lucrărilor: 72 de luni (12 luni proiectare și 60 de luni execuție lucrări).

Lotul 6 – ”Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean – LOT 6: Cap X PO Nou Poarta-Caransebeș km 436+887 – km 474+046,53”. Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă între 1.331.527.894,38 și 1.456.485.037,62 lei.

Durata totală estimată a contractului este de 135 de luni, care este calculată luându-se în considerare: durata estimată de proiectare şi execuţie a lucrărilor – 72 de luni din care: 12 luni proiectare, 60 de luni (cinci ani) execuție de lucrări, perioada de garanție – 60 de luni, durata activităților după aprobarea recepției finale – trei luni.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share