Slide


PARTENERI:

Angajări la Ministerul Transporturilor, pentru gestionarea fondurilor europene

By

În perioada următoare se vor face angajări la Ministerul Transporturilor, pentru gestionarea fondurilor europene destinate modernizării infrastructurii, inclusiv a celei feroviare.

Guvernul ia miercuri în discuție un Memorandum cu tema ”Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 30 posturi cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POIM, POT, PNRR) din  cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.

Angajările se vor face la Direcția Generală Programe Europene Transport, care are ca obiective principale gestionarea Programului Transport (PT 2021-2027), a activităților specifice Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 1 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient. Personalul din cadrul acestei direcții se ocupă și de selecția, evaluarea și contractarea proiectelor, monitorizarea implementării, verificarea tehnică şi financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie și capacitate administrativă, verificarea neregulilor și autorizarea cheltuielilor pentru proiectele de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și este responsabil cu derularea procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică, unde are calitatea de beneficiar. ”În vederea îndeplinirii direcțiilor de acțiune asumate prin POIM, PNRR, CEF și Programul Transport se impune aplicarea unor măsuri urgente de utilizare eficientă a resurselor umane disponibile și cu expertiză în domeniile specifice ministerului aferente Direcției Generale Programe Europene Transport, precum și ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante existente la acest moment”, se arată în document

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sistemul bugetar, a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Însă, în mod excepțional, Guvernul poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile şi autoritățile publice cu justificarea necesității şi cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Angajări la Ministerul Transporturilor. Numărul de posturi ocupate, considerat insuficient

La momentul actual, numărul de posturi efectiv ocupate din cadrul structurii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin intermediul căreia se realizează gestionarea și implementarea programelor finanțate prin fondurile europene este insuficient pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în mod corespunzător și respectând termenele asumate. ”Deficiențele de personal din compartimentele cheie, cu rol determinant în parcurgerea etapelor administrative necesare elaborării și lansării apelurilor de proiecte, evaluării, selecției și contractării proiectelor, monitorizării și asigurării sistemului de control intern în vederea identificării neregulilor și aplicării măsurilor administrative aferente, au ca efect, pe de o parte, tergiversarea activităților menționate și, pe de altă parte, riscul crescut de potențiale erori în îndeplinirea lor. Nu trebuie neglijată totodată natura complexă și minuțioasă a activităților caracteristice Autorității de management, activități ce presupun realizarea unor documentări și analize cronofage a cererilor de finanțare formulate de solicitanți prin prisma legislației comunitare și naționale în materie, precum și urmărirea în concret a parcursului proiectelor aflate deja în implementare de către beneficiari. Chiar dacă structura organizatorica a Ministerului a fost adaptată în așa fel încât numărul de posturi aflate în structura cu atribuții în gestionarea fondurilor comunitare să asigure premisele desfășurării atribuțiilor specifice în condiții optime, existând în prezent gradul de ocupare de 79%, insuficiența posturilor respective împiedică realizarea acestui deziderat. În atare situație, în vederea deblocării situației existente și pentru eficientizarea activităților proprii, apreciem că este nu doar oportună ci și necesară aprobarea organizării de concursuri în vederea ocupării unui număr de 30 posturi vacante la nivelul Ministerului”, se mai precizează în Memorandum.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share