Site logo
23 mai 2023

Firma Trans Service Feroviar SRL a obținut o primă victorie în instanțele de judecată privind utilizarea de către compania Calea Ferată Îngustă SRL Hunedoara a mărcii „Mocănița Apusenilor”.

În toamna anului 2021, firma Trans Service Feroviar SRL din Florești, jud. Cluj, prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, a chemat în judecată pe pârâții Calea Ferată Îngustă SRL din loc. Criscior, județul Hunedoara și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), potrivit justnews.ro. Reclamanta a solicitat instanței următoarele:

  • Anularea înregistrării mărcii nr. 171546 înregistrată în data de 08.02.2021;
  • Obligarea pârâtei OSIM să radieze marca „Mocăniţa Apusenilor” din Registrul Național al Mărcilor;
  • Interzicerea pârâtei Calea Ferată Îngustă SRL să utilizeze în orice fel marca „Mocăniţa Apusenilor” în activitatea sa comercială;
  • Plata cheltuielilor de judecată.

Marca „Mocănița Apusenilor”, înregistrată cu „rea-credință”

În motivarea consemnată de rejust.ro, reclamanta a arătat că pârâta Calea Ferată Îngustă SRL și-a înregistrat marca cu rea-credință, conform art. 56 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998, urmărind fraudarea intereselor sale. Reclamanta a apreciat că folosește denumirea de „Mocăniţa Apusenilor” de o perioadă lungă de timp, fiind denumirea sub care și-a desfășurat activitatea, creând în acest sens chiar un grup de Facebook.

În replică, pârâta a argumentat că administrează două mocănițe în Munții Apuseni începând cu anul 2004 și, în consecință, nu și-a înregistrat cu rea-credință marca respectivă, ci reprezintă un punct important al activităților sale comerciale. Pârâta a precizat că demersurile pentru înregistrarea mărcii au fost inițiate în martie 2020.

În noiembrie anul trecut, instanța de fond – Tribunalul București – a respins cererea reclamantei ca fiind neîntemeiată. Judecătorul a considerat că, din înscrisurile administrate, precum și din răspunsurile de la interogatoriu, a rezultat faptul că pârâta și-a înregistrat marca cu intenția reală de a o folosi, reieșind în mod evident că exploatează o întreprindere similară ce oferă plimbări turistice cu un anumit tip de locomotivă/tren denumit ”mocăniță”. Pârâta nu și-a înregistrat marca doar pentru șicanarea sau prejudicierea activității pârâtei, ci fiindcă, în calitate de operator de ”mocăniță”, intenționează să folosească această denumire pentru promovarea propriei activități.

Instanța a considerat că ambele societăți aflate în litigiu au făcut dovada că desfășoară aceste plimbări turistice de o perioadă considerabilă, iar pârâta și-a înregistrat prima oară această denumire drept marcă. Denumirea de „mocăniță” este folosită de mai multe societăți având asemenea obiect de activitate și în acest litigiu ambele părți și-au arogat de o perioadă considerabilă de timp noțiunea generală de ”mocănița apusenilor”, prin urmare nu a reieșit o rea-intenție din partea pârâtei în înregistrarea mărcii sale.

Soluția a fost atacată cu apel, iar luni, 15 mai 2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție, favorabilă de această dată reclamantei:

  • Solutia pe scurt: Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa civilă apelată în sensul că: Admite în parte cererea. Anulează înregistrarea mărcii „Mocăniţa Apusenilor” nr. 171546 înregistrată în data de 08.02.2021. Obligă pârâtul OSIM să radieze marca „Mocăniţa Apusenilor” din Registrul Naţional al Mărcilor la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâta Calea Ferată Îngustă SRL la plata reclamantă a sumei de 5.300 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente judecăţii la prima instanţă reprezentând taxa judiciară de timbru (300 lei) onorariu avocat (4.000 lei) şi cheltuieli de transport (1.000 lei), în măsura admiterii cererii. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 15.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share