Site logo
7 februarie 2020
licitația pentru podul de la Grădiștea cale ferată Bucureşti-Giurgiu licitația pentru podul de la Grădiștea licitația pentru podul Grădiștealicitația pentru podul de la Grădiștea cale ferată Bucureşti-Giurgiu licitația pentru podul de la Grădiștea licitația pentru podul Grădiștea

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a publicat vineri dimineață licitația pentru podul de la Grădiștea, de pe linia ferată București-Giurgiu. Valoarea totală a proiectului este de 105 milioane de euro. Legătura feroviară directă între București și Giurgiu este neutilizabilă din 2005, când s-a prăbușit podul de la Grădiștea, peste râul Argeș. De această dată, valoarea totată estimată este cu 60 milioane de lei mai mare decât la precedenta licitație.

Adrian Bărbulescu

licitația pentru podul de la Grădiștea cale ferată Bucureşti-Giurgiu licitația pentru podul de la Grădiștea licitația pentru podul Grădiștea

CNCF CFR SA a publicat vineri dimineață în sistemul electronic de achiziții publice licitația privind ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ.

Lucrările aferente obiectivului de investiție constau în proiectarea și execuția lucrărilor. Lucrările sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între km 18+180 (capătul Y al stației Vidra) și km 30+200 (capătul Y al stației Comana). Valoarea totală estimată este de 458.962.965,47 lei (echivalentul a 105 milioane de euro) fără TVA, compusă din: servicii de proiectare: 13.622.534,29 lei, fără TVA în care sunt incluse activități privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor la faza de proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și elaborare a proiectului tehnic și detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului. Executia lucrărilor: 445.340.431,18 lei fără TVA, în care sunt incluse și activitățile: organizare de santier si cheltuieli conexe organizarii de santier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției. Pentru cheltuieli cu publicitatea s-a prevăzut suma estimată de 30.000 de lei, fără TVA. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor nu include cheltuieli diverse şi neprevăzute, în valoare de 44.666.509,22 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24 martie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 24 septembrie 2020.

La precedenta licitație, valoarea totală estimată a lucrărilor era de 400.068.617,53 lei fără TVA, cu aproximativ 60 milioane de lei mai mică decât acum.

Licitația pentru podul de la Grădiștea vizează de fapt patru poduri

Obiectul licitației lansate de CFR SA îl constituie ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ.

Potrivit anunțului postat pe site-ul de achiziții publice, lucrările sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între km 18+180 și km 30+200. De fapt, este vorba de patru poduri feroviare.

Primul pod, de la km 23+607 va fi peste râul Argeş, între Haltele Vidra şi Grădiștea și asigură supratraversarea căii ferate peste râul Argeș. Aici este podul prăbușit la inndațiile din 2005. În zona râului Argeş, traversarea va fi asigurată printr-o suprastructură de cale simplă, tip grindă cu zăbrele cu calea jos. Pe malul stâng al Argeşului (direcţia București) se vor executa viaducte de acces cu opt deschideri de 30 metri. Pe malul drept al Argeşului (direcţia Giurgiu) se vor executa viaducte de acces cu 23 de deschideri de 30 m şi trei deschideri de câte 33 m.

Al doilea pod, la km 18+265, va fi peste râul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45 m. Urmează un alt pod peste râul Sabar, la km 18+402, iar în cazul acestuia noul tablier va avea deschiderea de 45 m.

În fine, ultimul pod, de la km 28+375, va fi peste râul Neajlov, cu un tablier cu deschiderea de 70 m.

Precedenta licitație a fost anulată

Precedenta licitaţie pentru redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul de la Grădiştea de pe linia Bucureşti – Giurgiu a fost anulată în toamnă, după ce nu a fost depusă nicio ofertă.
La procedura de licitaţie deschisă organizată de CFR SA s-au înscris nouă firme care au solicitat și primit clarificări, însă niciun operator economic, dintre cei înscrişi la procedura de licitaţie, nu a încărcat oferta în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

CFR SA a publicase pe 22 august anunţul de licitaţie pentru redeschiderea circulaţiei pe linia ferată Bucureşti – Giurgiu prin reconstrucţia podului feroviar peste Argeş. Durata contractului era de 82 de luni, din care: patru luni proiectarea, 18 luni execuția lucrărilor şi 60 de luni perioada de garanție.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share