Site logo
24 decembrie 2019
linia ferată de Otopenilinia ferată de Otopeni

Ministerul Transporturilor a emis, sub semnătura ministrului Lucian Bode, o nouă autorizație de construcție pentru linia ferată de Otopeni. Documentul vizează suprastructura viaductului, suprastructura căii ferate, precum și lucrări de protecție a mediului.

Adrian Bărbulescu

linia ferată de Otopeni

”Se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: realizare suprastructură viaduct și suprastructură C.F. din cadrul obiectivului de investiție Modernizarea liniei de cale ferată Bucuresti Nord – Aeroportul InternaționaI Henri Coandă București – Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă București”, se arată în documentul obținut de Club Feroviar. Mai pe românește, după ce au fost construiți pilonii de susținere, acum se poate trece la montarea pe aceștia a grinzilor și a căii de rulare (a șinelor).

Autorizația nu este valabilă pentru terenurile aflate în litigiu

Autorizația de construcție este valabilă numai pe loturile care se află deja în proprietatea statului român, în urma exproprierii – cele situate între Terminalul Sosiri al Aeroportului Henri Coandă și DN1, respectiv între Halta Odăile și patinoarul Telekom Arena al lui Ion Țiriac. Lotul din mijloc este în litigiu, după ce proprietarul unui hotel și cea a ueni locuințe aflate pe amplasament au obținut în instanță suspendarea lucrărilor până la judecarea pe fond a cauzei. “Prezenta autorizație nu dă dreptul beneficiaruIui să ocupe abuziv terenuri ce nu-i aparțin și care sunt necesare pentru realizarea obiectivului, beneficiarul având obligația de a reglementa situația juridică a terenurilor afectate înainte de începerea execuției lucrărilor, conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în autorizația de construcție emisă de Ministerul Transporturilor.

Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, este de 167.030.000,00 lei, reprezentând vatoarea Iucrărilor (construcții și instalații), declarate de solicitant, înscrise în cererea de autorizare și în devizul general anexă la cererea de autorizare.

MT autorizase deja lucrările de infrastructură pentru linia ferată de Otopeni

Precedenta autorizație de construcție fusese emisă de Ministerul Transporturilor la finele lunii noiembrie, pentru ca lucrările la conexiunea feroviară poată continua, după decizia instanței de suspendare a lor pe porțiunea în litigiu. Acel document viza lucrările de infrastructură: ”Se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: <Etapa a II-a – Viaduct C.F. km 16+100 – km 18+520 – fundaţie şi elevaţie culee, fundaţii şi elevaţii pile, terasamente, consolidări, podeţ C.F. km 17+248> din cadrul obiectivului de investiţie <Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord Aeroportul Intemaţional Henri Coandă Bucure.şti – Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti>”.

Lucrările la linia ferată de Otopeni, executate de Arcada Company

Pe 11 iunie, în prezența ministrului Transporturilor de la acea vreme, Răzvan Cuc, și a lui Gică Popescu, consilier al primului-ministru, s-a semnat contractul privind proiectarea și execuția la obiectivul de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă București, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”.

Constructorul este asocierea SC Arcada Company SA – SC ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH. Valoarea ofertei câștigătoare este de 398,16 milioane de lei. fără TVA.

Contractul are o durată de 14 luni (două luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie), iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de coeziune şi de la bugetul de stat, aferente cadrului financiar 2014-2020. Obiectul contractului „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti” Faza I: Racord CF la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, are drept scop asigurarea unei legături directe între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă prin construirea unei căi ferate duble în lungime de 2,95 km, a unui viaduct de 1,52 km care va supratraversa DN1, trei podeţe, instalaţie de centralizare electronică şi o staţie de călători la terminalul T1 (Sosiri).

Constructorul s-a angajat ca legătura feroviară să fie pusă în funcțiune în luna mai a anului viitor, pentru a putea fi utilizată de suporterii ce vor sosi în iunie la București pentru meciurile găzduite de România la Euro 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share