Site logo
13 martie 2023

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să încheie un contract pe patru ani pentru salubrizare în stațiile CF.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Salubrizare pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara în stațiile CF și spații cu specific feroviar”. Valoarea totală estimată a contractului este de 19.988.656,32 lei, echivalentul a aproximativ patru milioane de euro.

Suprafața totală de salubrizat pe raza Sucursalei RCF Timișoara este de 172.088 mp/lună. La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 90%, restul urmând a fi acordat pentru planul de management al calității serviciilor prestate (componenta tehnică).Condiții de participare la licitația privind salubrizarea în stațiile CF

Pentru participarea la procedură, se solicită prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani (2019, 2020, 2021), care trebuie să fie de minimum 9.994.328 de lei.

De asemenea, ofertanţii vor prezenta o listă a serviciilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani. Se necesită experiență similară în valoare de minimum 4.800.000 de lei fără TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Valoarea garanției de participare este de 49.971 de lei, valabilă șase luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 aprilie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 11 octombrie 2023.

În prezent, salubrizarea pe raza SRCF Timișoara este asigurată de firma Diatours SRL, pe baza unui contract pe un an atribuit la data de 12 mai 2022, potivit informațiilor din SEAP.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share