Site logo
14 mai 2020
starea de urgență în transporturi trenuri anulate Ordonanța Militară 2 CFR Călători reduce săptămâna de lucru trenuri anulate de CFR Călători starea de urgență controlor de tren Contractele de servicii publice naveta cu trenul

Ambele camere ale Parlamentului au aprobat Legea privind privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. În actul normativ se precizează inclusiv ce înseamnă starea de alertă în transporturi în general și în transporturile feroviare în special.

Adrian Bărbulescu

starea de alertă în transporturi trenuri anulate Ordonanța Militară 2 CFR Călători reduce săptămâna de lucru trenuri anulate de CFR Călători starea de urgență controlor de tren Contractele de servicii publice naveta cu trenul

Pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea bunei desfășurări a transportului de persoane pentru fiecare tip de transport terestru, subteran, aerian sau naval, se instituie restricții și măsuri, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Starea de alertă în transporturi: Orban propune, Bode avizează

Aceste măsuri se instituie la propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), prin ordin al ministrului afacerilor Interne. Premierul Ludovic Orban a anunțat vineri că va prelua el președinția CNSSU. Apoi, măsurile propuse de CNSSU privind activitățile de transport se avizează de ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în cazul de față Lucian Bode.

Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului aerian, ministerul de resort poate dispune măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării călătorilor şi personalului ce activează în domeniu

Starea de alertă în transporturi feroviare: igienă în gări și în trenuri

Pe durata stării de alertă, în domeniul transportului feroviar, ministerul condus de Lucian Bode poate dispune măsuri, respectiv restricţii, cu privire la: igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniu.

Se pot lua în continuare măsuri de restricționare a transportului internațional

La articolul 37 al legii se precizează faptul că Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la propunerea CNSSU, poate lua măsuri, respectiv restricţii, în domeniul transportului intern şi internaţional de mărfuri şi persoane, precum şi în domeniul comunicaţiilor, de comun acord cu miniştrii de resort din statele membre ale Uniunii Europene, sau celelalte state, după caz.

Tranportul feroviar internațional a fost oprit din România în urmă cu aproximativ două luni de zile. De atunci, singurele trenuri transfrontaliere au fost cele puse recent în circulație, cu regim special, pe relația Timișoara Nord – Viena, pentru transportul îngrijitorilor români.

Nu mai este interzisă greva la CFR

Spre deosebirte de starea de urgență, când era interzisă organizarea de greve la căile ferate, acum, în stare de alertă, acest lucru nu mai este stipulat în noul act normativ.

Starea de urgență a fost instituită pentru prima oară de președintele Klaus Iohannis la data de 16 martie 2020. ”Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă”, se arăta în Decretul prezidențial.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share