Slide


PARTENERI:

Cerințe stricte de participare la licitația pentru modernizarea și consolidarea Gării de Nord

By

Licitația pentru modernizarea și consolidarea Gării de Nord, etapa 1, al cărei anunț a fost publicat sâmbătă în sistemul electronic de achiziții publice, are cerințe stricte de participare pentru firmele interesate, în mare parte din cauza faptului că este vorba de un obiectiv istoric.

Regionala București a CNCF CFR SA a publicat sâmbătă în SEAP anunțul de licitație ce are ca obiect ”Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I (proiectare și execuție). Valoarea estimată totală este de 514.235.375,06 lei fără TVA (echivalentul a aproape 105 milioane de euro), din care: cheltuieli pentru execuție – 432.435.195,06 lei, publicitate – 150.000 lei, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 38.566.531,82 lei, rezerve de implementare – 43.083.648,18 lei. Durata contractului este de 116 luni, din care: 55 luni proiectare și execuție lucrări, respectiv nouă luni proiectare și 46 de luni execuție, o lună pentru verificarea şi aprobarea la plată a lucrărilor şi a testelor la terminare, 60 luni de perioada de garanție.

Finanțarea lucrărilor se va face prin Programul Operațional Transport POT 2021-2027.

Prin modernizarea staţiei C.F. Gara de Nord Bucureşti se doreşte reabilitarea şi modernizarea corpurilor de clădire de călători existente aferente staţiei C.F. (inclusiv consolidarea acestora, conform expertizei tehnice), mai precis corpurile A, B, C, care delimitează Piața Gării de Nord și în care se desfăsoară activitatea personalului feroviar si în care se află spațiile destinate călătorilor, cuprinzând şi spaţiile galeriilor comerciale dintre corpuri şi peroane, conform Variantei I a Studiului de Fezabilitate. Categoriile de lucrări se vor concentra pe facilităţile acordate călătorilor, reamenajarea şi reconfigurarea spaţiilor cu accent pe mobilitate urbană, reabilitarea construcţiilor monument cu valoare istorică, reamenajarea zonelor interioare sau perimetrale gării pentru îmbunătăţirea conexiunii staţiei de cale ferată la localitate, eliminarea elementelor nociv arhitecturale cu caracter provizoriu care nu îşi mai au locul în configuraţia unei gări de nivel european. Prin proiectul propus nu se va modifica regimul de înălțime existent și nu se vor face modificări ale coeficienților urbanistici sau ale retragerilor față de aliniament. Complexitatea lucrărilor de intervenţie impune de asemenea etapizarea realizării lucrărilor care să nu întrerupă funcţionarea terminalului Gara de Nord şi activitatea curentă a personalului feroviar din cadrul SRCF Bucureşti. Respectând concluziile din expertiza tehnică se vor executa lucrări de intervenţie care să aducă în parametrii normali de funcţionare şi siguranţă, armonizându-le cu recomandările expertului pentru monumente istorice, respectiv audit energetic.

Algoritm complex de evaluare a ofertelor la licitația pentru modernizarea și consolidarea Gării de Nord

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta doar în proporție de 60%, restul urmând a fi acordat după cum urmează:

– Expert principal/ cheie nr. 1 – Managerul de Proiect – 5%;

– Expert principal/ cheie nr. 2 – Șef proiect complex – expert atestat Ministerul Culturii (arhitect cu drept de semnatură) și membru al OAR (atestat) – 20%;

– Expert principal/ cheie nr. 3 – Șef proiect specializarea rezistență/structuri istorice – 5%;

– Expert principal/ cheie nr. 4 – Șef proiect specialitate instalații atestat Ministerul Culturii – 5%;

– Restaurator/ restauratori componente artistice(lemn,piatra,metal) atestat Ministerul Culturii – 5%.

Condiții de participare la licitația pentru modernizarea Gării de Nord

Pentru participarea la licitație, ofertantul trebuie să facă dovada că a executat și a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani lucrări similare contractului ce urmează a fi atribuit în valoare individuală/cumulată de minimum 30.000.000 de lei fără TVA, prin prezentarea unui contract sau cumul de mai multe contracte.

De asemenea, ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat și a dus la bun sfârșit în ultimii trei ani servicii de proiectare în domeniul construcțiilor civile în valoare cumulată de minimum 2.000.000 de lei fără TVA prin prezentarea unui contract sau cumul de mai multe contracte.

Conform OMT 290/2000, ofertantul trebuie să dețină:

– Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de construcții, consolidări, reparații, modernizări și întreținere clădiri cu specific feroviar și de metrou, inclusiv cele care adăpostesc echipamente pentru controlul, conducerea și semnalizarea circulației feroviare (CED,CEM) și instalațiile aferente cu excepția celor de gaze naturale;

– Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de reparații curente la instalații SCB;

– Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de construcții-montaj/reparații capitale și modernizări instalații TTR;

– Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru lucrări de construcții-montaj/reparații capitale și modernizări instalații ELF;

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru lucrări de construcții, consolidări, reparații, modernizări și întreținere clădiri cu specific feroviar și de metrou, inclusiv cele care adăpostesc echipamente pentru control, conducerea și semnalizarea circulației feroviare (CED,CEM) și instalațiile aferente cu excepția celor de gaze naturale;

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru lucrări de reparații curente la instalații SCB;

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru lucrări de lucrări de construcții-montaj/reparații instalații TTR-TC;

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru lucrări de construcții-montaj/reparații capitale și modernizări instalații ELF;

– Autorizație de Furnizor Feroviar eliberată de AFER pentru proiectare și consultanță în domeniul infrastructurii feroviare cu excepția instalațiilor feroviare;

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru proiectare și consultanță în domeniul infrastructurii feroviare cu excepția instalațiilor feroviare.

Valoarea garanției de participare este de 2.000.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 martie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 6 martie 2024.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share