Site logo
2 iunie 2020
licitație pentru reparații locomotive paza la Depoul Ploiești

CFR Călători a lansat marți dimineață o licitație pentru reparații locomotive, în valoare de aproximativ 20 milioane de euro, împărțită în patru loturi.

licitație pentru reparații locomotive paza la Depoul Ploiești

În sistemul electronic de achiziții publice a fost publicat anunțul de licitație având ca obiect „Servicii de reparații ale mașinilor electrice, subansambluri ale locomotivelor electrice și diesel electrice, precum și a altor servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparații la aceste mașini electrice”.

Valoarea totală estimată este cuprinsă în intervalul 185.300-95.102.411 lei. Licitația este împărțită în patru loturi, astfel:

  1. ,,Servicii de reparații motoare electrice de tracțiune tip GDTM 533F”

Valoarea estimată fără TVA: 48.500,00 – 16.673.815,00 lei

  1. ,,Servicii de reparații motoare electrice de tracțiune tip GDTM 533H”

Valoarea estimată fără TVA: 51.700,00 – 8.754.361,00 lei

  1. ,,Servicii de reparații motoare electrice de tracțiune tip LJE 108-1”

Valoarea estimată fără TVA: 27.400,00 – 46.272.846,00 lei

  1. ,,Servicii de reparație ansamblu generator principal GCE 1100/10F – generator auxiliar GE 575/8F”

Valoarea estimată fără TVA: 57.700,00 – 23.401.389,00 lei.

Licitație pentru reparații locomotive. Condiții de participare

Pentru participarea la licitație se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Se va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Garanția de participare este de: lot 1 – 57.363 de lei, lot 2 – 47.129 de lei, lot 3 – 238.506 lei, lot 4 – 180.176 de lei, în lei sau echivalent leu/valută la cursul stabilit de BNR înainte cu șase zile de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, valabilă trei luni de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 15 iulie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 15 octombrie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share