Site logo
21 ianuarie 2020
repararea inductoarelor de calerepararea inductoarelor de cale

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație în vederea încheierii unui acord cadru pentru repararea inductoarelor de cale.

repararea inductoarelor de cale

Potrivit anunțului postat în sistemul electronic de achiziții publice, este vorba de un contract care vizează ”Reparaţii inductoare de cale în carcasă nemetalică”

Pe reţeaua CFR se folosesc instalaţii pentru controlul automat al vitezei trenurilor tip induși, echipamentul din cale utilizând peste 27.000 de inductoare de cale. Din cauza vechimii inductoarelor și a condițiilor dificile de lucru în exploatare, se impune repararea periodică a acestora, având în vedere că funcționarea corectă a instalaţiei autostop are implicații directe în asigurarea siguranţei circulaţiei trenurilor, se arată în anunțul de licitație. Serviciul de reparare constă în preluarea de către firme autorizate a inductoarelor de cale în carcasă nemetalică defecte, constatarea defectului, demontarea și înlocuirea subansamblurilor defecte, asamblarea, probele funcționale cu încercările și verificările de recepție și returnarea inductoarelor reparate la subunitățile de instalații.

Peste 1,5 milioane de lei pentru repararea inductoarelor de cale

Valoarea totală estimată este cuprinsă între 513.500 și 1.580.000 de lei. Prestarea serviciului de reparare a inductoarelor de cale în carcasă nemetalică se va face pe baza unui grafic de prestare stabilit pentru fiecare contract subsecvent și însușit de părtile contractante. Se instituie obligativitatea prestatorului de a transporta inductoarele de cale care necesită reparații de la locurile de predare și a inductoarelor de cale reparate până la destinația finală, valoarea transportului fiind suportată de prestator.

Cantitățile estimate pe durata întregului acord-cadru potrivit numărului de operațiuni de reparare pentru inductoarele de cale în carcasă nemetalică sunt: -demontare inductor și constatare defecte: minimum 498, maximum 1.789 -reparare prin înlocuire carcasă inductor: minimum 299, maximum 851 -reparare prin înlocuire suport borne fără condensator: minimum 305, maximum 1.006 -reparare prin înlocuire suport borne cu condensator: minimum 177, maximum 779 -reparare prin înlocuire ansamblu bobină inductor: minimum 304, maximum 685 -asamblare finală și probe funcționale: minimum 498, maximum 1.789.

Frecvența contractelor subsecvențe va fi de maximum două pe an. Durata acordului-cadru va fi de doi ani de zile, iar valoarea garanției de participare a fost stabilită la 6.900 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 25 februarie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 25 iulie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share