Site logo
19 iunie 2024

Două concursuri de promovare la CFR Călători, la două regionale, au fost anunțate pentru perioada următoare.

În știrea de săptămâna trecută, anunțam organizarea de concursuri de angajare la Depoul București Călători al operatorului feroviar de stat, la care erau acceptați și candidați din afara societății.

Între timp, la rubrica ”Anunțuri de angajare” de pe site-ul CFR Călători au mai fost postate două anunțuri, care însă vizează concursuri la care pot participa doar angajați din cadrul societății. Sunt deci concursuri de promovare la CFR Călători, nu de angajare.

La SRTFC București se organizează la data de 10 iulie 2024, ora 10:00, concurs pentru ocuparea unui post de revizor tehnic SP la Revizia de Vagoane București Grivița – Revizia și pregătirea tehnică a trenurilor (SC). La concurs vor putea participa candidați din cadrul   SNTFC CFR Călători SA  care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț, care pot fi consultate AICI.

Un alt concurs de promovare va avea loc la SRTFC Brașov pe data de 28 iunie 2024, ora 9:00, și vizează ocuparea a trei posturi de operator II la Formația RC Brașov. Condițiile de participare la concurs sunt disponibile AICI.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Angajările la CFR Călători, restricționate de Legea Austerității

Angajările la CNCF CFR SA și la SNTFC CFR Călători au fost restricționate de Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cunoscută și ca Legea Austerității. La articolul XXXII din sus-menționata lege se prevăd următoarele:

”(1) Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declanșate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotărârii consiliului de administrație, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente până la sfârșitul anului 2023.

(2) Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi după aplicarea prevederilor alin. (1) la nivelul operatorilor economici se desființează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Conducerea CNCF CFR SA a cerut derogare de la aceste restricții, iar Guvernul a adoptat pe 18 decembrie 2023 un Memorandum cu tema ”Exceptarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA de la aplicarea prevederilor art. XXXII din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”. Conducerea CFR Călători nu a solicitat însă o derogare similară, așa că angajările sunt restricționate în continuare.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share