Slide


PARTENERI:

Guvernul de la Chișinău a aprobat divizarea Căii Ferate a Moldovei, pe modelul Traian Băsescu

By
divizarea Căii Ferate a Moldovei proiectele feroviare din Republica Moldova Linia Anticorupție la Calea Ferată

Guvernul de la Chișinău a aprobat divizarea Căii Ferate a Moldovei, pe modelul aplicat în România cu SNCFR în 1998, când ministru al Transporturilor era Traian Băsescu. Astfel, CFM va fi divizată în administratorul infrastructurii și întreprinderi feroviare de transport de marfă și de călători.

Adrian Bărbulescu

divizarea Căii Ferate a Moldovei proiectele feroviare din Republica Moldova Linia Anticorupție la Calea Ferată

Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri proiectul Codului Transportului Feroviar, implementând parțial mai multe directive și regulamente ale Uniunii Europene, informează Cotidianul.md. Codul presupune separarea activităților de întreținere a infrastructurii feroviare de activitățile de transport de marfă și pasageri.

După divizarea Căii Ferate a Moldovei, vor putea să apară operatori privați

Administratorul infrastructurii feroviare va avea sarcina de a distribui transparent și nediscriminatoriu capacitățile infrastructurii pentru operatorii de transport feroviar. Potrivit Guvernului de la Chișinău, va fi eliminat monopolul în domeniul transportului feroviar și vor fi deschise oportunități investiționale pentru companiile interesate.

Totodată, va fi instituită Autoritatea Feroviară și un organ specializat în investigarea accidentelor și incidentelor în domeniul feroviar, naval și aerian. Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societăți pe acțiuni specializate în administrarea infrastructurii feroviare, în transport feroviar marfă și pasageri.

Administratorul Infrastructurii și întreprinderile feroviare sunt independente între ele în ceea ce privește conducerea, administrarea și controlul intern al activităților sale administrative, economice și contabile, se precizează în actul normativ aprobat de Executivul de la Chișinău.

Autonomie financiară pentru operatori și administratorul infrastructurii

Astfel, întreprinderile feroviare și administratorul infrastructurii vor avea autonomie financiară și vor deține conturi bancare în instituțiile financiare și după caz, conturi bancare în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor.

Întreprinderile feroviare și Administratorul Infrastructurii pot avea forma organizatorico-juridică de societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau întreprindere de stat.

În ceea ce privește infrastructura feroviară, ea este proprietate din domeniul public al statului, finanțată parțial din bugetul de stat. Administratorul Infrastructurii trebuie să dețină o autorizație de siguranță, emisă în conformitate cu prevederile legale

Divizarea Căii Ferate a Moldovei. Administrare potrivit principiilor comerciale

La articolul 11 se instituie administrarea întreprinderilor de transport feroviar conform principiilor comerciale.

Astfel, administrarea conform principiilor comerciale se aplică și întreprinderilor care prestează servicii de transport feroviar în cadrul obligațiilor de servicii publice, realizate pe baza unor contracte de servicii publice încheiate cu Ministerul Transporturilor de la Chișinău.În scopul realizării echilibrului financiar, obiectivelor tehnice și comerciale, întreprinderile feroviare își vor întocmi planuri de afaceri proprii, inclusiv programe de investiții și de finanțare cu indicarea obiectivelor și mijloacelor de atingere a obiectivelor.

Bilanțuri contabile separate pentru infrastructură și transportatori

Secțiunea a 2-a a Codului Transportului Feroviar prevede separarea între administrarea infrastructurii și operațiunile de transport feroviar.

Pe cale de consecință, bilanțurile, situațiile de profit și pierderi pentru activitățile legate de prestarea serviciilor de transport se gestionează și se publică separat de cele pentru activităţile legate de administrarea infrastructurii feroviare. De asemenea, subsidiile alocate unuia dintre cele două sectoare de activitate nu pot fi transferate celuilalt.

Întreprinderile feroviare înregistrează veniturile și costurile pentru activitățile legate de furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri separat de cele pentru activitățile legate de furnizarea serviciilor de transport feroviar de pasageri și le prezintă anual Autorităţii Feroviare și Ministerului Transporturilor.

Se va înființa Autoritatea Feroviară din Moldova

Actul normativ prevede înființarea Autorității Feroviare din Republica Moldova, care are drept scop implementarea și realizarea politicilor în domeniul transportului feroviar și al siguranței feroviare.

Ea va acționa ca autoritate de siguranță, vca deține atribuții de control, va emite autorizații de transport feroviar, permise pentru mecanicii de locomotivă și va face certificarea și autorizarea siguranței în domeniu.

Misiunea Autorității Feroviare constă în implementarea politicilor în domeniul transportului feroviar şi în supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a cadrului normativ în acest domeniu, pentru a asigura siguranța transportului feroviar.

În România, divizarea SNCFR s-a produs în 1998

divizarea Căii Ferate a Moldovei Traian Băsescu negociator cu UE miniștrii francezi să meargă cu trenul trenurile Intercity miniștrii Transporturilor pentru calea feratăÎn dreapta Prutului, pe 1 octombrie 1998, atunci când Ministerul Transporturilor era condus de Traian Băsescu, SNCFR s-a desființat prin divizare și au fost înființate:

  • Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, care administrează infrastructura feroviară;
  • Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, operatorul național de călători;
  • Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă, operatorul național de marfă;
  • Societatea Națională de Administrare a Activelor Feroviare ,,SAAF” SA, care trebuia să administreze excedentul de active feroviare rezultat în urma reorganizării;
  • Societatea Feroviară de Turism ,,SFT – CFR” SA a preluat o parte din activele ,,SAAF” și trebuia să efectuează servicii turistice, administrând trenurile de epocă;
  • Societatea de Management Feroviar ,,SMF” (desființată);
  • Autoritatea Feroviară Română (AFER), organismul de reglementare feroviară al României.

În urma reorganizării SNCFR de pe 1 octombrie 1998 a fost permis accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară publică al tuturor operatorilor feroviari licențiați, fapt ce a dus la înființarea de operatori feroviari cu capital privat.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share