Slide Slide Slide


PARTENERI:

Guvernul vrea ajustarea prețurilor la contractele de transport feroviar de cărbune

By

Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, pregătește ajustarea prețurilor la contractele de transport feroviar de cărbune.

Pe site-ul ministerului a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru a serviciilor de transport feroviar de produse energetice/cărbune pentru complexele energetice.

Inițiatorul a luat în considerare faptul că în contextul crizei mondiale în domeniu, creşterea explozivă a preţului pe pieţele de energie electrică, gaze naturale şi a combustibilului are ca efect direct creşterea preţului serviciilor de transport pe calea ferată. Aceste creşteri nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ale serviciilor de transport feroviar de produse energetice/cărbune pentru complexele energetice.

Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea acestei ordonanţe de urgenţă este faptul că, în lipsa unui instrument legal prin care părţile să îşi asigure egalitatea de tratament şi împărţirea justă a riscurilor contractuale, în condiţiile evenimentelor menţionate, se creează insecuritatea juridică a părţilor, inclusiv cu privire la posibilitatea continuării/finalizării contractelor de  servicii de transport feroviar de produse energetice/cărbune  pentru complexele energetice cu impact direct asupra intereselor economiei naţionale şi ale populaţiei.Contractele de transport feroviar de cărbune, ajustate pe baza unui algoritm complex

Preţul contractelor de achiziţie publică a serviciilor de transport feroviar de produse energetice/cărbune pentru complexele energetice se ajustează, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor, se arată în proiectul de act normativ.

De ajustare vor beneficia contractele de achiziţie publică în curs de derulare, indiferent de durata de execuţie a acestora, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) în cuprinsul acestora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ potrivit prevederilor art. 221, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 98/2016 sau potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016 sau în cuprinsul acestora au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizare a preţului, dar aplicarea acestor clauze de revizuire conduce la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării formulei de ajustare prevăzută la art. 2, alin. (3); b) au ca obiect serviciile de transport feroviar de produse energetice/cărbune  pentru complexele energetice.

Ajustarea stabilită se realizează exclusiv pentru restul rămas de prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea contractului. Ajustarea se aplică o dată la șase, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:

Pa = (k1 x pTUI + k2 x pMOT + k3 x pENERG + k4 x pPERS + k5 x pLOC + k6 x pVAG) x Pi

unde

Pa = preţul actualizat (ajustat)

Pi = preţul iniţial (neactualizat)

k1 = variaţia TUI, în %

pTUI = ponderea TUI în preţul neactualizat

k2 = variaţia preţului motorinei, în %

pMOT = ponderea costului motorinei în preţul neactualizat

k3 = variaţia preţului energiei, în %

pENERG = ponderea costului energiei în preţul neactualizat

k4 = variaţia costului personalului, în %

pPERS = ponderea cheltuielilor cu personalul  în preţul neactualizat

k5 = variaţia costului locomotivelor, în %

pLOC = ponderea cheltuielilor cu locomotivele  în preţul neactualizat

k6 = variaţia costului vagoanelor, în %

pVAG = ponderea cheltuielilor cu vagoanele  în preţul neactualizat.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite entităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru toate contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru în care sunt parte.

Principalul beneficiar – CFR Marfă. Aplicabilitatea Ordonanței ar trebui extinsă

Principalul beneficiar al acestei Ordonanțe de Urgență, după intrarea sa în vigoare, este societatea de stat CFR Marfă. Operatorul național efectuează majoritatea covârșitoare a transporturilor de cărbune energetic din România.

Pentru a veni cu adevărat în sprijinul tuturor transportatorilor feroviari de marfă din România (de stat și privați), aplicabilitatea actului normativ ar trebui extinsă și la alte mărfuri transportate pe calea ferată (produse petroliere, piatră, produse chimice, agregate, cereale etc), acolo unde s-au făcut licitații pe termen lung, cu tarife valabile pe o perioadă lungă de timp, spun specialiști în transporturile feroviare consultați de publicația noastră.

În cazul acestor contracte de transport, nu s-a putut anticipa faptul că vor crește extraordinar de mult costurile cu motorina (+60%), energia electrică (+88% până în momentul de față), dar și costurile salariale. Acestea din urmă vor crește masiv odată cu intrarea în vigoare a Legii privind Statutul personalului feroviar. De asemenea, și costurile de reparații la locomotive și vagoane au crescut cu cel puțin 50% în ultima perioadă.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share