Site logo

Knorr-Bremse Romania angajează inginer căi ferate, pentru a presta activități de susținere si pregătire a aplicării,implementării in proiectele pentru echiparea materialului rulant, vehicule feroviare (construcție noua, modernizare sau mentenanța curenta) a produselor specifice Knorr Bremse.

OBIECTIVE

Îndeplinirea lucrărilor curente ce rezulta din planificarea activității de construcție/ modernizare/ mentenanța curenta materialului rulant de cale ferata, a sarcinilor transmise de factori de decizie căruia se subordonează.

CERINȚE

Cerințe educaționale:

–  nivel: studii superioare de profil material rulant

–  avantaj specialitate: diploma de master


Experiența practica relevanta:

–  in munca: 2 ani

–  in specialitate: da


Cunoștințe tehnice:
– citirea si interpretarea documentației tehnice


Cunoștințe limbi străine:
limba engleza


Alte cerințe (personale)
:  cunoașterea si utilizarea SDV-urilor specifice operațiilor executate de verificare/montare/demontare echipamente frâna.


Cerințe de comunicare, raportare si documentație:

-Procesul de comunicare interna se asigura prin comunicare verbala, in ședințe de lucru, materiale de lucru pe suport hârtie, email, raportări standard societate;

-Raportarea la nivel de conducere departament, se face periodic-planuri de acțiuni/materiale si raporturi zilnice sau săptămânale- prin documentare transmisa pe suport hârtie.

 

RESPONSABILITĂȚI, ATRIBUȚII și SARCINI

 

•    sa asigurare asistenta tehnica completa la clienți pentru proiectele OE si RS pe întreaga desfășurare a proiectelor;

•    sa asigure cooperare strânsă cu departamentele OE, vânzări, dezvoltare ale Knorr-Bremse in scopul oferirii de suport tehnic pentru clienții producători/operatori de vehicule feroviare;

•    sa se ocupe de întocmirea documentației tehnice necesare conform proceselor relevante proiectelor de ex. protocoale specifice de punere in funcțiune/instrucțiuni de testare pentru teste statice.

•   sa asigurare sprijin pentru proiecte de modernizare-oferirea soluțiilor tehnice pe teren;

•   sa asigurare asistenta tehnica pentru activitatea de vânzări;

•  sa asigure implementarea pentru prima punere in funcțiune a sistemelor de frânare inclusiv pregătirea si stabilirea punctelor de testare (statica) printre altele ținând cont de specificațiile clienților, mentenanța preventiva si analiza defectelor sistemelor de frânare; organizare, executare si documentare;

•  sa ofere diagnoze si soluții pentru reparații la vehicule feroviare aflate in perioada de garanție sau in afara perioadei de garanție;

•  sa ofere propuneri de modernizare a sistemelor de frânare ale vehiculelor feroviare;

•  in calitate de reprezentant al Knorr Bremse- sub coordonarea KBA RS- sa asigure consiliere tehnica/asistenta pentru client in fazele de modernizare, încercări si garanții;

• sa asigure tinerea sub control a mijloacelor de lucru (ex. gestionare echipamente de măsurare monitorizare, calibrare echipamente)

•  să supravegheze munca în numele proprietarului proiectului, în măsura în care acest lucru este stipulat în acordurile contractuale;

• să se ocupe de dezvoltarea procedurilor în vederea creșterii eficienței și calități;

• să integreze procedurile conform manual REX al companiei Knorr Bremse si să respecte politicile de calitate în activitatea pe care o desfășoară;

• să participe la inspecțiile pe teren efectuate la clienți

•   să confirme respectarea întocmai de către constructor a prevederilor documentațiilor tehnice ;

•        să  verifice  planurile  de  execuție  și  să  propună  soluții  constructive  pentru  rezolvarea neconformităților identificate şi a tehnologiilor aplicate;

•    să urmărească execuția lucrărilor din punct de vedere al cantității, calității, şi respectării termenelor de execuție;

•    să întocmească și/sau să verifice atașamente, situațiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale și orice altă documentație cu caracter tehnic;

•    să urmărească aprovizionarea cu materiale comandate, pentru ca acestea să se facă la timp şi să verifice existenta documentelor de calitate;

•   să participe la pregătirea documentelor pentru recepția lucrărilor;

•   să întocmească rapoartele tehnice;

•   sa participe la acțiunile de școlarizare/raportare organizate de KB RS;

•   să participe la fazele determinante din partea furnizorului;

•   să facă teste de punere în funcțiune pentru sisteme și echipamente;

•   să întrețină ustensilele de lucru, mașinile și alte echipamente;

•   sa ofere informații tehnice și sa mențină relația cu clientul pe parcursul derulării proiectului;

•   să mențină curățenia;

•   sa anunțe de îndată administratorul ori superiorul ierarhic orice neregulă constatată;

•    sa folosească materialele şi echipamentele de protecția muncii din dotare în timpul activităților întreprinse;

•   să  manifeste  disponibilitate către  dialog, receptivitate, calm, tact în relațiile  de serviciu;

•   să răspundă la toate solicitările venite din partea director RS sau a oricărei persoane investite să-i solicite pentru  îndeplinirea  unor  sarcini  conforme  fișei postului;

•   să manifeste grijă     deosebită în mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

• să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;

• să respecte cu strictețe regulile de protecție a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfășoară serviciul;

•   angajatul trebuie să utilizeze corespunzător instrucțiunilor de utilizare date pentru: substanțele periculoase, instalațiile ,utilajele, mașinile, aparatura si echipamentele de lucru;

•   să  acorde  ajutor,  atât  cât  este  rațional  posibil,  oricărui  alt  salariat,  aflat  într-o situație de pericol;

• angajatul va desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți angajați, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecției muncii primită de la angajator.

 


Knorr-Bremse Romania aparţine diviziei pentru vehicule feroviare a concernului Knorr-Bremse şi a fost înfiinţată în anul 2006 în Bucureşti, incluzând şi atelier pentru reparat echipamente de frână.

Ca parte a grupului Knorr-Bremse, SC Knorr-Bremse SRL poate asigura suportul tehnic şi comercial pentru alegerea şi achiziţionarea echipamentelor si sistemelor de frână, ca şi On Board pentru vehicule feroviare din gama de produse ale grupului Knorr-Bremse, care se potrivesc cel mai bine aplicaţiei clientului, fie că este vorba de vehiculele noi sau modernizate, piese de schimb cu livrare directă din centrele zonale sau din stocul propriu sau de activităţi de reparaţii şi mentenanţă pentru echipamentele de frână aflate în exploatare pe vehicule feroviare, tramvaie sau metrouri.

Tagged as: ,

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share