SEF MANEVRA

Website Grup Feroviar Roman

Cerintele postului:

* Certificat de calificare profesionala

* Apt medical si psihologic (conform dispozitiilor legale in vigoare)

* Autorizatii de exercitare a functiei valabile

* Activitate neintrerupta in exercitarea functiei in ultimele 12 luni

 

Cerem si oferim seriozitate, pachet salarial, tichete de masa, prime, alte beneficii salariale, conform dispozitiilor la nivel de societate.