Site logo
12 iunie 2020
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAȚI - electronică şi telecomenzi feroviare

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAȚI - electronică şi telecomenzi feroviareLiceul Tehnologic “Carol I” Galați, redenumit astfel în 2019 din Liceul Tehnologic CFR Galați, are în dotarea sa, pe lângă alte laboratare, cabinete si ateliere, laboratorul de electronică şi telecomenzi feroviare.

SCURT ISTORIC

La 1 septembrie 1962, într-o clădire nouă cu 16 săli de clasă şi 2 laboratoare, lua fiinţă Școală Medie nr. 6 Galați.

În anul 1972 s-a produs o schimbare în evoluţia viitoare a liceului prin transformarea lui în liceu industrial de specialitate.

în 2019 Liceul Tehnologic CFR, unde transporturile feroviare nu mai sunt principalul profil, instituţia având şi clase teoretice de matematică-fizică, clase de mecanică, electromecanică şi automatizări devine Liceul Tehnologic “Carol I”. “Am ales acest nume pentru că în timpul  lui Carol I s-au dat în folosinţă primele căi ferate române şi datorită faptului că sub domnia să România a cunoscut o perioadă de dezvoltare foarte mare. În plus, nu există în Galaţi nicio instituţie cu numele acesta”, spunea directorul Gicu Bota Condurache.

VIZIUNEA ŞCOLII

În contextul reformei, şcoala noastră îşi propune realizarea unei formări personale la nivelul standardelor de pregătire din ţările Comunităţîi Europene, adaptate la cerinţele unei societăţi moderne, democratice şi ale economiei de piaţă, urmărind concordanţa cu evoluţiile şi exigențele pieţii muncii şi împlinirea vocației personale. Conținuturile opționale asigură mobilităti şi flexibilităti în pregătire, adaptare la nevoile şi resursele locale, oferind absolvenţilor posibilitatea să-şi găsească un loc de muncă. Cultivând armonia relaţiilor interpersonale, profesorii îi ajută pe elevi să cunoască conţinutul codificărilor actuale ale drepturilor omului, să înteleagă importanţa lor pentru existenţa în stat a unei democraţii reale.

LICEUL TEHNOLOGIC “CAROL I” GALAȚI – electronică şi telecomenzi feroviare

LICEUL TEHNOLOGIC “CAROL I” ARE 17 SĂLI DE CLASĂ ȘI URMĂTOARELE DOTĂRI:

 • Laboratoare de:
  • fizică
  • chimie
  • biologie
  • acţionări şi automatizări
  • electronică şi telecomenzi feroviare
  • material rulant
  • măsurări electrice şi electronice
  • solicitări şi măsurări tehnice
  • informatică
 • Cabinete de:
  • organe de maşini şi desen tehnic
  • motoare termice
 • Ateliere de:
  • lăcătuşerie
  • strungărie
  • electrotehnică și electronică
  • Cămin cu capacitate de 150 elevi
  • Cantină cu capacitate de 300 elevi
  • Bibliotecă – 2200 volume
  • Sală de sport
 • Resurse umane:
  • 45 de profesori, ingineri și maiștri
  • 23 angajați, personal didactic auxiliar și tehnic administrativ

LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAȚI - electronică şi telecomenzi feroviare
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAȚI - electronică şi telecomenzi feroviare
LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAȚI - electronică şi telecomenzi feroviare

Date complete de contact găsiți în Catalog Feroviar la pagina LICEUL TEHNOLOGIC “CAROL I” GALAȚI.


Soluția de a te prezenta gratuit companiilor din domeniul feroviar

Catalog Feroviar

În România sunt peste 1000 de companii care au diverse certificări, agremente tehnice sau atestate de furnizori feroviari sau sunt licențiate pentru a face transport feroviar. Pe lângă acestea, alte aproximativ 3-4000 de companii, instituții, organizații, produc și/sau prestează servicii, influențează politic, legislativ, administrativ și/sau executiv domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină.

La începutul lunii aprilie, Catalog Feroviar a inaugurat pe site-ul Club Feroviar rubrica “Industria feroviară românească”. La această categorie orice tip de entitate juridică care activează în domeniul feroviar își poate prezenta produsele sau serviciile într-un articol de promovare publicat gratuit.

Mai multe detalii despre cum puteți beneficia de această ofertă puteți afla din acest articol sau puteți să ne contactați la office@catalogferoviar.ro sau tel: 021 22 44 385.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share