Site logo
6 decembrie 2019
degajare de fum la locomotivadegajare de fum la locomotiva

În Monitorul Oficial al României nr. 979 Partea I, din data de 05.12.2019, a fost publicată Decizia Președintelui ARF nr. 720/22.11.2019 prin care se aprobă Mecanismul de stabilire a compensației serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători. Mecanismul a primit avizul Consiliului Concurenței nr. 19197/04.11.2019. Instrumentul legislativ stabilește condiţiile de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători aferentă obligației de serviciu public.

Doru Cireașă

Mecanismul este aplicabil contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi semnate după data de 01 ianuarie 2020. Cum se stabilește nivelul preliminat al compensației

Nivelul preliminat al compensației aferente obligației de serviciu public care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători. Aanaliza se va face pe baza:

 • execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exercițiul financiar încheiat;
 • prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs și execuția preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;
 • bugetul de venituri și cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;
 • nivelul realizat/estimat al costului mediu pe tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, evidențiat în mod separat pe rang de tren și pe fiecare rută de circulație care face obiectul O.S.P.
 • numărul de călători-km realizați/estimați la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;
 • nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe tren-km, evidențiat în mod separat pe rang de tren și pe fiecare rută de circulație care face obiectul O.S.P., exclusiv valoarea compensației
 • numărul de călători-km estimați pe fiecare rang de tren.

Cota maximă de profit e de 3%

Operatorilor de transport li se recunoaște o cotă de profit de 3%. „Diferența dintre costurile eligibile de operare aferente obligației de serviciu public (…) și veniturile operatorului asociate obligaţiei de serviciu public, la care se adaugă cota de profit de maxim 3% din valoarea costurilor eligibile suportate (…)  devine baza de evaluare a compensației propuse pentru anul calendaristic următor”, spune prevederea.

Sprijinul total sub formă de subvenție de care va beneficia operatorul de transport feroviar de călători are două componente:

 • diferențele de tarif reprezentând beneficiile financiare acordate operatorilor de transport feroviar de călătoridin bugetul de stat în vederea acoperirii gratuităţilor şi reducerilor pentru anumite categorii de călători
 • compensaţia de serviciu public.

Un singur indicator pentru compensație: tren-km

Spre deosebire de vechiul mecanism de calcul al compensațiilor ce includea atât indicatorul tren-km cât și pe cel călători-kilometru, noul mecanism îl are la bază doar pe primul.

„Începând cu data de 01 ianuarie 2020, repartizarea compensației către fiecare operator de transport feroviar se face de către A.R.F. în funcție de un singur indicator, respectiv indicatorul „tren-km”, pe rang de tren, proporțional cu volumele de tren-km prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de servicii publice contractate”, spun noile prevederi.  

Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula diferenţiat pe rang de tren, respectiv 64% pentru rangul de tren regio și 36% pentru rangul de tren interregio.

În cazul în care nu este respectat un indicator minim călători-kilometru, operatorii vor fi penalizați.

Volumele totale anuale de călători-km realizate începand cu anul 2020 în cadrul O.S.P. contractate vor fi luate în calcul în vederea aplicării de către A.R.F. a penalităților care vor fi datorate de operatorii de transport feroviar de călători și vor fi prevăzute în noile contracte de servicii publice pentru transportul feroviar de călători determinate după cum urmează:

 • pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 5% inclusiv și 15% exclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020se va aplica o penalitate de 3% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;
 • pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent cuprins între 15% inclusiv și 30% inclusiv, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate de 6% din valoarea totală a compensației calculată conform reglementărilor în vigoare;
 • pentru o scădere a indicatorului călători-km, cu un procent de peste 30%, față de volumul total de călători-km realizat în cadrul O.S.P. contractată, înregistrat în anul calendaristic anterior al duratei contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători care vor fi atribuite începând cu data de 01 ianuarie 2020, se va aplica o penalitate egala cu procentul nerealizat din valoarea totală a compensației calculat conform reglementărilor în vigoare.

 

Citește aici mai mult despre noul sistem de acordare a compensațiilor

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share