Site logo
10 iulie 2024

Metrorexă va fi scutit de hârțogăria cerută românului de rând. Statul e mumă pentru el și ciumă pentru românii de rând. Metrorex nu va mai trebui să obțină certificat de atestare la proiectele sale, document a cărui obținere scoate din buzunarele românilor sute de lei și îi epuizează nervos.

Ministerul Transporturilor a realizat un proiect de act normativ privind derogarea de la obligativitatea emiterii certificatului de atestare prevăzut la art. 37 din Legea nr. 7/1996 în cazul proiectelor aferente infrastructurii de transport de interes național și de metrou gestionată de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A..

„Această măsură are în vedere scurtarea procedurii de intabulare pentru obiectivele de investiții aferente acestor infrastructuri de transport”, spun autorii.

În mod similar Ministerul Transporturilor propune și completarea Legii nr. 50/1991 cu privire la modul de înscriere în cartea funciară a dreptului de execuție, respectiv dreptul de proprietate asupra construcțiilor executate, prin completarea cu un articol nou (după articolul 37 – n.red.) care se referă la același certificat de atestare.

Ministerul Transporturilor, preocupat de debirocratizare, doar pentru interesul său

Se mai propune eliminarea documentului de certificare a valorii finale de către emitentul autorizației de construire în cazul proiectelor privind infrastructura de transport de interes național.
„Apreciem că măsurile propuse vor conduce la o simplificare a procedurilor stabilite prin articolele menționate, debirocratizare (de observat că statul nu se preocupă de debirocratizarea activităților pentru oamenii de rând, ci doar pentru cele ale sale – n.red.) și eliminarea unor etape în cadrul acestor proceduri, care nu se justifică în cazul proiectelor coordonate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a căror implementare va fi astfel scurtată, facilitând atingerea obiectivelor și termenelor stabilite la nivel european”.

Dosarul cu ștampilă cerut românului de rând

După ce acte aleargă un român pentru obținerea certificatului. Un român beneficiar al unei construcții proaspăt edificate trebuie să facă următorul dosar deși nu are nici de departe nici resursele de timp nici personalul de specialitate angajat de stat:

În primă instanță, pentru solicitarea certificatului de atestare a edificării construcției, proprietarul trebuie să se asigure de existența procesului verbal eliberat la finalizarea lucrărilor și recepția construcției.

Potrivit storia.ro,  pentru solicitarea certificatului de la autoritatea locală, sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere tip, solicitată de la primărie;
  • Copie după actul de identitate al solicitantului;
  • Copie după autorizația de construire;
  • Copie după planurile anexă la autorizația de construire, vizate spre neschimbare;
  • Copie după procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
  • Copie după extrasul de carte funciară, actualizat la zi;
  • Planul de situație efectuat de către o persoană autorizată OCPI-ANCPI;
  • Relevee post execuție întocmite de către o persoană autorizată OCPI-ANCPI;
  • Copie după actul de proprietate;
  • Împuternicire sau procură notarială, în cazul în care proprietarul este reprezentat de o altă persoană.

Obținerea acestor acte necesită cheltuieli importante cu serviciile specialiștilor în cadastru, etc.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share