Site logo
24 decembrie 2019

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis excluderea asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL, a cărei ofertă fusese declarată câștigătoare, din licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate al rețelei clujene de metrou. Excluderea acesteia face ca asocierea plasată pe locul 2, anume Metroul SA – Padeco, să devină câștigătoare.

Doru Cireașă

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis la finele săptămânii trecute contestația formulată de SC Metroul SA în contradictoriu cu municipiul Cluj Napoca. „Anulează Raportul procedurii nr. 554410/29.10.2019, în partea ce privește evaluarea ofertei asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL și în partea privind modul de calcul al punctajului acordat ofertei asocierii Metroul SA – Padeco Company Limited, precum și actele subsecvente acestui raport”, spune decizia CNSC.

Autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii:

  • să excludă din procedura de atribuire oferta asocierii SWS Engineering SPA – Systra – Metrans Engineering SRL, conform motivării;
  • să solicite clarificări asocierii Metroul SA – Padeco Company Limited și să recalculeze punctajul acordat experților cheie Vîlcan Adrian Vasile și Dumitrescu Consuela Cristina, conform celor din motivare.

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016. „Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare”, spun prevederile legale indicate în decizia CNSC.

Oferta Metroul SA – Padeco Japonia a fost plasată pe al doilea loc fapt pentru care asocierea a depus pe 8 noiembrie contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Asocierea a oferit ca preț 29,38 milioane de lei, mai mic decât cel declarat câștigător, iar Metroul SA a acuzat şi depunctarea artificială a ofertei lor. Mai mult, aceştia au spus că Primăria Cluj Napoca avea obligaţia să elimine din licitaţie asocierea declarată câştigătoare, întrucât din ea face parte chiar firma care a oferit consultanţă pentru elaborarea documentaţiei.

Firma câștigătoare inițial, înființată de un fost director tehnic al Metrorex

Cât privește oferta desemnată câștigătoare se pare că există și un conflict de ineterese ce urmează a fi tranșat de CNSC. Mai precis asocierea declarată câştigătoare include tocmai firma Metrans Engineering SRL, care a a oferit consultanţă pentru elaborarea documentaţiei. În toamna anului trecut Primăria Cluj-Napoca a acordat firmei Metrans Engineering, prin atribuire directă, un contract de 100.000 de lei pentru consultanţă chiar pentru realizarea caietului de sarcini al licitaţiei pe care Metrans urma să o câştige un an mai târziu împreună cu partenerii italieni şi francezi. Metrans are printre acționari pe Ionel Oprea, director tehnic al Metrorex acum câțiva ani și a fost înființată chiar în anul în care a primit contractul de la Primăria Cluj. Celălalt acționar Radu Gabriel Dumitru a fost angajat ca manager de proiect al Metroul SA.

Pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan în Cluj-Napoca au fost depuse cinci oferte: asocierea SWS Engineering Spa (Italia) –  SYSTRA (Franța) – METRANS Engineering (România); asocierea Explan (România) – DR. SAUER & PARTNERS (Marea Britanie); asocierea METROUL SA (România) – PADECO ( Japonia); asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL (România) – 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA (Italia); EGIS RAIL SA (Franța). Două dintre cele cinci participante, respectiv EGIS RAIL și socierea Explan SRL (România)  – DR. SAUER and PARTENERS (România) au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare și respinse din cauza neîndeplinirii cerințele de calificare solicitate în documentația de atribuire.

Eliminarea asocierii SWS- Systra- Metrans face posibilă semnarea contractului de către Primăria Cluj Napoca cu Metroul – Padeco. Aceasta deoarece primarul Emil Boc se declarase susținătorul semnării contractului pentru SF imediat după pronunțarea CNSC fără a se mai aștepta decizia unei instanțe de judecată.

Emil Boc spunea recent că prezentarea situației ca fiind dificilă din cauza posibilității avute de nemulțumiții la licitație, de a se adresa Curții de Apel, reprezintă o abordare în „manieră dramatică”.

Haideți să nu dramatizăm ceea ce reprezintă o procedură legală. Adică, ca la examen – dai un examen, primești un rezultat, ai dreptul să faci contestație. Și aici, este o licitație, s-a anunțat un câștigător, au dreptul cei care au pierdut să facă o contestație, nu e nimic deplasat în asta. Contestația se soluționează între 30 și 60 de zile, potrivit legii, de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, după care se merge mai departe. Să nu privim în manieră dramatică, ca ceva ieșit din comun, este o procedură legală”, a declarat, joi, primarul, la un post de radio local, potrivit zcj.ro.

Prevederile legale permit într-adevăr semnarea contractelor după obținerea deciziilor favorabile de la CNSC. Legea 101/2016 ce  reglementează contestațiile și modul de soluționare a acestora spune la art.9, alin.4 că “Autoritatea Constractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei CNSC și cu respectarea termenului de așteptare prevăzut pentru încheierea lui”.

În cazul în care Curtea de Apel ar pronunța o hotărâre contrară, firma ce ar fi fost îndreptățită să câștige contractul ar urma să primească cota de profit declarată în oferta depusă, de regulă sub 10% din valoarea contractului.

Traseul metroului clujean

Metroul este prevăzut din centrul Floreștiului, pe la Polus/Vivo, cum se numește acum. Are 16 km și 16 stații, cam la un km va fi o stație. Se va oprit la Podul Ira, iar de la Podul Ira metroul se va conecta cu calea ferată și vei putea merge până unde ai nevoie. Aproximativ doi ani durează realizarea acestui studiu de prefezabilitate, după care se va trece în faza următoare de de a gândi bani europeni, bani locali, bani naționali și parteneriat public-privat pentru finanța metroul”, explica recent Emil Boc la Napoca FM.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share