Slide


PARTENERI:

Ministerul Transporturilor a lansat procedurile de recrutare a membrilor de CA la CFR SA și la Metrorex

By

Anunțurile au fost publicate pe siteul Ministerului Transporturilor la data de 25 august.

Pentru CFR SA, Ministerul Transporturilor caută șapte persoane pentru funcția de membru CA, potrivit OUG 109/2011 a guvernanței corporative. Prima etapă este depunerea dosarelor de candidatură și durează 30 de zile de la data publicării anunțurilor. În această etapă, candidaţii depun, atât în format fizic, cât şi electronic, documentele cerute în dosarele de candidatură. Întreaga procedură durează aproximativ două luni, potrivit calendarului inclus in anunțul de recrutare.

În cazul Metrorex, calendarul este asemănător, singura diferență față de CFR SA fiind numărul membrilor, respectiv cinci la Metrorex față de șapte la CFR SA.

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 26 septembrie 2022, ora 10.00.

Anunțul cupinde cerințe generale poziției de administrator și specifice, ultimele în funcție de natura studiilor (economice/juridice sau de altă natură).Criterii de eligibilitate 

  •  au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
  • nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administraţie al companiei pentru care au aplicat;
  • nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
  • nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • au capacitate deplină de exercițiu;
  • sunt apți din punct de vedere medical;
  • îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
  • să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011.
  • nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.
  • nu pot fi administratori persoanele care se află în stare de incompatibilitate potrivit art. 7 alin. (7) dinLegea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european (această condiție a fost eliminată din anunțul privind Metrorex)

Reamintim că la anterior Ministerul Transporturilor a dat publicității și scrisorile de așteptări ale acționarului-stat la CFR SA, CFR Călători și Metrorex SA, documentele conținând principalii parametri așteptați de funcționare  a societăților.

Anunțurile pot fi consultate și pe siteul Ministerului Transporturilor aici.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share