Slide


PARTENERI:

Ministerul Transporturilor a stabilit cât va costa modernizarea Gării de Nord și cât va dura

By

Ministerul Transporturilor a stabilit cât va costa modernizarea Gării de Nord din București și cât va dura șantierul pentru Faza 1. Aceasta include zonele Corp A (clădiri b-dul Dinicu Golescu), Corp B (central, coloane, casele de bilete cls. 1) și Corp C (casele de bilete cls. 2, Calea Griviței).

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost postat joi după-amiază, în dezbatere publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea Stației CF Gara de Nord București – Faza 1”, lucrare de utilitate publică de interes național.

Bombardamente și cutremure au șubrezit Gara de Nord

Fondul construit existent este rezultatul unor adaosuri consecutive de corpuri de clădire, a modernizării celor existente şi a reconstruirii celor bombardate, în jurul unui pachet de linii ce a evoluat de la 5 la 14, ca număr, se arată în Nota de fundamentare.

Clădirea a fost ţinta bombardamentelor americane din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a suportat toate marile cutremure fără consolidări de fond, iar dotarea tehnico-sanitară este veche şi necorespunzătoare. La acestea se adaugă carenţe funcţionale privind exploatarea feroviară, lipsa spaţiilor pentru călători, lipsa spaţiilor de parcare, circulaţia dezordonată în perimetrul gării şi condiţiile dezolante igienico-sanitare în cadrul ansamblului, recunosc oficialii de la Transporturi.

Expertizele tehnice au concluzionat necesitatea consolidării ansamblului. Starea instalațiilor sanitare și termotehnologice reflectă neasigurarea cerinţelor de utilizare, exploatare, întreţinere și reparații. Instalaţiile electrice sunt vechi şi se află într-un grad avansat de uzură.

Modernizarea Gării de Nord se va face în trei faze

Pentru deblocarea proiectului, s-a propus fazarea lucrărilor, în felul următor:

  • faza 1 – Consolidare, fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A+B+C – Corp A (clădiri b-dul Dinicu Golescu) + Corp B (central, coloane, casele de bilete cls. 1) + Corp C (casele de bilete cls. 2, Calea Griviței);
  • faza 2 – linii, peroane, copertine, instalații aferente;
  • faza 3 – zona Corp Nou + parcaj (34.073+13.363mp).

Lucrări care se vor face în prima fază

Staţia are o suprafaţă de aproximativ 100.000 mp pe care este amplasat dispozitivul de linii constituit din trei grupe, instalaţii specifice, peroane, clădiri funcţionale care necesită lucrări de reabilitare, reînnoire şi de modernizare.

Lucrările care se vor executa sunt următoarele:

– modernizarea/consolidarea/repararea clădirilor din stația București Nord, precum și spațiile destinate serviciilor pentru călători și zona comercială și asigurarea facilităților de deplasare și informare a persoanelor cu dizabilități;

– asigurarea cu sisteme noi de ventilaţie/încălzire;

– înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare, termice etc.;

– modernizarea sistemului de iluminat;

– modernizarea echipamentului de telecomunicaţii inclusiv informare a călătorilor;

– asigurarea elementelor de siguranţă şi confort pentru călători reprezentate de balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, lifturi, sistem de control acces;

– crearea unor spaţii verzi centrale, o zonă agreabilă de aşteptare sau petrecere plăcută a timpului pentru cei aflați în tranzit;

– folosirea resurselor provenite din activele valoroase ale CFR pentru realizarea eurogării şi a optimizării operaţiunilor feroviare pentru călători, fără subvenţii din partea statului (în funcție de politica de piață a administratorului infrastructurii feroviare).

Modernizarea Gării de Nord va costa aproape 125 milioane de euro

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 631.543 mii lei, echivalentul a aproape 125 milioane de euro, din care lucrări propriu-zise de construcţii-montaj 451.835 mii lei.

Durata de execuţie a investiţiei va fi de 46 de luni (aproape patru ani). Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile din Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share