Site logo
9 noiembrie 2023

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a publicat pe site-ul propriu un anunț  privind declanșarea procedurii de transfer la cerere pentru ocuparea a 13 funcții publice de execuție vacante din cadrul autorității.

Funcționarii publici interesați, sunt rugați să depună la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară – Serviciul Juridic și Resurse Umane, din București, bd. Dinicu Golescu, nr.38, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, în perioada 08.11 – 27.11.2023, următoarele documente:

 1. cerere de transfer la cerere,
 2. curriculum vitae – tip EUROPASS,
 3. copia actului de identitate,
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări,
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice,
 6. adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția publică și gradul profesional deținut în prezent, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar.

În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a Autorității pentru Reformă Feroviară.

Persoană de contact – Feraru Delia, Șef Serviciu Juridic și Resurse Umane; Tel: 0374.808.531

Procedură de transfer la cerere pentru 13 posturi vacante de funcționar public în cadrul ARF

Autoritatea pentru Reformă Feroviară, instituție publică în subordinea din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, anunță transferul la cerere, pentru ocuparea a 13 posturi vacante de funcționar public, conform art. 506 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare. Cele 13 posturi sunt:

 • Consilier clasa I, gradul profesional principal la Biroul Relații Externe, Transparență, Relații Instituționale – 1 post vacant;
 • Consilier juridic clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Juridic și Resurse Umane – 1 post  vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Juridic și Resurse Umane – 1 post  vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Analiză Economică – 1 post  vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Pregătire CSP – 1 post vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Implementare și Monitorizare CSP – 1 post vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Pregătire Investiții în Material Rulant – 3 posturi vacante;
 • Consilier clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Achiziții Publice – 1 post vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Monitorizare Material Rulant – 1 post vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Strategie, Eficientizare, Restructurare Rețea Feroviară – 1 post vacant;
 • Consilier clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Strategie, Eficientizare, Restructurare Rețea Feroviară – 1 post vacant.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share