Site logo
30 iulie 2020
licitație a Regionalei București

Prima licitație a Regionalei București pe contul propriu din SEAP a fost postată și are o valorea estimată de peste 300.000 de euro.

licitație a Regionalei București

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Exploatare, întreținere și reparații la CT/PT de pe raza SRCF București”.

Este vorba de exploatarea, întreținerea și reparațiile la centralele și punctele termice de pe raza SRCF București, în vederea asigurării încălzirii spațiilor din unitățile și subunitățile CF și funcționării hidrofoarelor. Licitația se desfășoară în procedură simplificată.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.472.967,8 lei, echivalentul a aproape 304.000 euro. În cadrul contractului, pentru exploatare se vor lua în calcul 61.560 de ore de funcționare, iar pentru întreținere și reparații este prevăzută o sumă fixă: 279.935 de lei .

Condiții de participare la această licitație a Regionalei București

Pentru participarea la licitație se solicită lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani de zile, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multe contracte din care să reiasă servicii similare prestate în ultimii trei ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 1.472.967,80 lei. Se solicită garanție de participare în valoare de 14.729 de lei .

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 13 august 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 13 decembrie 2020.

Regionalele pot organiza propriile licitații, în urma unei măsuri de descentralizare

Din această lună, a început descentralizarea CFR SA, compania națională care gestionează infrastructura feroviară din România. Sucursalele regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate au de aproape o lună de zile posibilitatea de a-și organiza propriile licitații, fără a mai cere aprobare ”de la centru”. Primele regionale care au primit coduri în Sistemul electronic de achiziții publice sunt București și Constanța. Apoi s-a alăturat și Regionala Galați.

Pentru lucrările care nu sunt de importanță majoră și nu au valori ridicate, regionalele CFR SA își pot sau își vor putea în viitorul apropiat organiza propriile licitații. Regionala București a postat acum primul anunț de licitație. Încă de la începutul lunii, însă, directorul Regionalei București, Laurențiu Maraloi, spunea că weste în pregătire o licitație pentru centralele termice.

”Vom posta licitații pentru întreținerea centralelor termice și pentru reparații accidentale la clădiri”, a declarat Maraloi la vremea respecxtivă pentru Club Feroviar.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share