Site logo
20 noiembrie 2023

Procedura lansată la începutul lunii trecute de Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov pentru electrificarea căii ferate la Sibiu a fost anulată.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat la începutul lunii octombrie anunțul de licitație ce avea ca obiect ”Studiu de Fezabilitate pentru – Lot SRCF Brașov: Podu Olt – Sibiu – Vințu de Jos (linia 203 de la km 367+577- linia 210 până la km 81+300).” Valoarea totală estimată a contractului, care ar fi trebuit dus la bun sfârșit în termen de doi ani, era de 9.300.000 de lei, echivalentul a 1,87 milioane de euro, așa cum a scris la vremea respectivă Club Feroviar.

În cadrul Studiului de fezabilitate privind electrificarea liniei de cale ferată vor fi descrise toate lucrările solicitate în Caietul de Sarcini: instalații fixe de tracțiune electrică (instalații de energoalimentare, linie de contact, instalații de comandă la distanță și telecomandă, dispecer energetic feroviar etc) și modificări care trebuie aduse la instalațiile de semnalizare, instalații ELF, lucrări la dispozitivul de linii necesare pentru a putea fi implementat proiectul. Nu se prevăd cheltuieli diverse și neprevăzute. Garanția de bună execuție va fi de 24 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea serviciului de proiectare – faza Studiu de Fezabilitate.

Licitația pentru electrificarea căii ferate la Sibiu a fost anulată

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost data de 20 noiembrie 2023, ora 15:00.

Licitația a fost însă anulată. ”Această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere a ofertelor nici unul din ofertanții înscriși nu a criptat oferta financiară/sau nu a răspuns la toți factorii de evaluare electronici, după caz”, se arată în anunțul din SEAP.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share