Slide


PARTENERI:

Regionala Cluj a CFR SA lansează lucrări de reparații poduri și podețe feroviare

By

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații poduri și podețe feroviare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Lucrări de reparații poduri și podețe – înlocuire traverse de lemn speciale la poduri pe raza SRCF Cluj, completare/înlocuire de platelaje metalice și montare trotuar din tablă striată. Valoarea totală estimată a contractului este de 4.000.000 de lei, echivalentul a peste 800.000 de euro.

La podurile şi podeţele metalice de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj sunt necesare lucrări de înlocuire a traverselor speciale necorespunzătoare, precum şi de completări de platelaje metalice şi tablă striată lipsă, în scopul menţinerii capacităţii portante a structurilor şi asigurării circulaţiei trenurilor şi a personalului feroviar în condiții de siguranță, în scopul prevenirii degradării accentuate a elementelor componente ale tablierelor metalice, afectării siguranţei circulaţiei şi pentru evitarea unor evenimente nedorite care s-ar putea produce.

Graficul de execuţie a lucrărilor este de șase luni calendaristice de la data care va fi precizată în ordinul de începere a lucrărilor, iar durata contractului se întinde pe toată perioada de garanție a lucrării. Garanția pentru lucrările executate este de cinci ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Condiții de participare la licitația pentru reparații poduri și podețe feroviare

Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, ofertantul trebuie să facă dovada că a dus la bun sfârșit în ultimii cinci ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor) lucrări în domeniul infrastructurii feroviare, de natură şi complexitate similare sau superioare cu obiectul procedurii, respectiv: construcţii şi/sau reparaţii şi/sau întreţinere poduri de cale ferată, a căror valoare individuală/cumulată la nivelul unui contract sau mai multe contracte să fie de minimum 2.000.000 de lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 17 ianuarie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 17 iulie 2023.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share