Site logo
19 februarie 2020

La jumătatea săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial HG 108/2020, pe tema interoperabilității sectorului feroviar, act legislativ a cărui lipsă a determinat Comisia Europeană, anul trecut, să inițieze procedura de infrigement împotriva țării noastre.

Doru Cireașă

Actul normativ creează cadrul legal pentru transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabiltatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 138 din 26 mai 2016.

Ca noutate, sunt stabilite condiţiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene într-un mod compatibil cu reglementările în vigoare privind siguranţa feroviară.

Condiţiile se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor sistemului feroviar, precum şi la calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă aplicabile personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa. Prevederile stabilesc pentru fiecare subsistem al sistemului feroviar, dispoziţiile referitoare la elementele constitutive de interoperabilitate, la interfeţele cu celelalte subsisteme, la procedurile de verificare şi condiţiile de compatibilitate generală necesare pentru realizarea interoperabilităţii.

Ca urmare a extinderii domeniului de aplicare al Specificaţiilor Tehnice de Interoperabilitate (STI) la întregul sistem feroviar al Uniunii, normele naţionale strict legate de subsistemele existente vor acoperi punctele deschise din STI. Normele naționale ar trebui eliminate treptat ca urmare a închiderii punctelor deschise din STI.

Din motive de trasabilitate şi siguranţă, autorităţile competente din statele membre vor aloca unui vehicul, la cererea deţinătorului acestuia, un număr european de vehicul. Informaţiile privind vehiculul vor fi ulterior consemnate într-un registru al vehiculelor. Registrele vehiculelor vor putea fi consultate de toate statele membre şi de anumiţi operatori economici din Uniunea Europeană.

Directiva menționată, anume 2016/797 reprezintă o modificare a Directivei 2008/57/CE, în sensul atingerii unui nivel superior de clarificare.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure transpunerea Directivei (UE) 2016/797 în cadrul legislaţiei naţionale şi să notifice Comisiei Europene actul național de transpunere.

În toamna  anului trecut Comisia Europeană a iniţiat procedura de infringement împotriva României din cauza netranspunerii în legislaţia naţională a celor două directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguranţă şi Directiva de interoperabilitate. Autorităţile române au primit la acel moment, din partea Executivului comunitar, o scrisoare de somare în acest sens, care reprezintă prima etapă a procedurii de încălcare a dreptului comunitar.

“În data de 23.07.2019, Comisia Europeană, prin Secretariatul General, a comunicat autorităţilor române Scrisoarea de Somare în Cauza 2019/0239 – având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară şi în Cauza 2019/0238 – având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană. Ministerul Transporturilor a solicitat Comisiei Europene, prin Ministerul Afacerilor Externe, prelungirea termenului de răspuns (până la data de 23.11.2019) la Scrisoarea de Somare menţionată mai sus, astfel încât, până la primirea unui răspuns din partea CE (referitor la solicitarea de prelungire a termenului de răspuns), Ministerul Transporturilor va depune toate diligenţele, conform domeniului său de activitate, pentru a aduce la îndeplinire transpunerea Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană şi a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară, în vederea soluţionării cât mai urgente a acestor cauze”, spuneau, la finele anului trecut, reprezentanţii Ministerului Transporturilor.

 

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share