Site logo
19 iunie 2024

Valoarea de inventar a Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani se va majora cu un milion de euro în urma reevaluării. Chiar și majorată, valoarea va fi mult sub prețurile practicate pe piața imobiliară.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Proiectul de act normativ se referă la actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, ca urmare a acțiunii de reevaluare, efectuată de SC Crioral SRL Iași – inginer Cristian Gramschi – evaluator autorizat.

Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluării, este de 16.248.820 lei. Diferența din reevaluare a fost calculată la  4.998.365 lei, adică un milion de euro.Terenurile de la Spitalul Clinic Căi Ferate Pașcani, valori sub cele ale pieței

În primul rând, se va majora valoarea de inventar a terenului spitalului, de la cea actuală de 922.000 de lei, la 1.247.000 de lei. Diferența din reevaluare este de 325.000 de lei, se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Consultând anexele proiectului de HG, constatăm că este vorba de o suprafață a terenului de 6.443 mp, deci rezultă o valoare de 193,57 lei/mp, adică 38,75 euro/mp.

Am fost curioși și am dat o căutare pe internet, pe site-uri imobiliare specializate, pentru terenuri de vânzare în municipiul Pașcani din județul Iași. Nu mică ne-a fost mirarea când am văzut că terenuri situate în Pașcani, în zone mai puțin centrale decât Spitalul CF, sunt scoase la vânzare cu prețuri mai mari. De exemplu, un teren cu destinație comercială situat pe Strada Ion Creangă se vinde pe site-ul Storia.ro, de către agenția imobiliară Casa Alba, cu 56 de euro pe metru pătrat. Or, strada menționată nu este atât de centrală. Spitalul CF Pașcani este amplasat pe Strada Mihail Kogălniceanu nr. 24, iar Google Maps ne indică faptul că de aici putem ajunge la Primăria Pașcani, pe jos, în doar șase minute.

Un teren de 450 mp din Piatra Neamț, evaluat la 1 leu!

Și alte terenuri sunt supuse procesului de reevaluare. Referitor la terenul Policlinicii CF din Pașcani, din Strada Gării 12-12B, cu o suprafață de 1.001 mp, valoarea actuală de inventar este de 88.200 de lei. După reevaluare, valoarea va fi de 120.600 de lei. Diferența din reevaluare este de 32.400 lei. Făcând calculul, rezultă o valoare nouă de 24 de euro/mp. Și în acest caz, valoarea este suspect de mică.

Însă cea mai revoltătoare situație se regăsește la Piatra Neamț, unde se află, pe Bulevardul 9 Mai nr. 1, Dispensarul care aparține și el de Spitalul Clinic Căi Ferate Pașcani. Terenul aferent are o suprafață de 450 mp, iar acum în evidențele contabile are valoarea de inventar de 1 leu!

În acest caz, reevaluarea stabilește un cuantum mult mai realist, de 290.350 de lei, adică 130 de euro/mp. Totuși, și în acest caz, valoarea este mică, ținând cont că pe piața imobiliară din Piatra Neamț, oraș turistic, în zonă montană, prețurile la terenuri în zona centrală depășesc și 200 de euro/mp.

Și clădirile unității sanitare au fost supuse reevaluării

În proiectul de HG se prezintă și valorile rezultate în urma reevaluării pentru clădirile aferente Spitalului CF Pașcani. În acest caz, situația este mai aproape de realitate.

Este vorba de corpul vechi de clădire al spitalului, a cărui valoare actuală de inventar este de 5.906.930 de lei, iar după reevaluare va crește la 9.124.300 de lei. Diferența din reevaluare este de 3.217.370 lei. Imobilul are o suprafață construită de 1.176,58 mp, deci rezultă o valoare actualizată de 1.556,7 euro/mp.

În ceea ce privește corpul nou al spitalului, valoarea actuală de inventar este de 1.519.070 de lei, iar după reevaluare va ajunge la 2.174.400 de lei. Diferența din reevaluare este de 655.330 lei. Imobilul are o suprafață de 383,62 mp, deci avem de-a face cu 1.138 de lei pe mp.

În final, vom prezenta succint celelalte modificări propuse prin proiectul de act normativ, fără alte comentarii:

  • Dependințe, valoare actuală de inventar 117.400 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 188.920 lei. Diferența din reevaluare este de 71.520 lei.
  • Corp clădire policlinică, valoare actuală de inventar 2.171.310 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 2.089.650 lei. Diferența din reevaluare este de 81.660 lei.
  • Corp clădire dispensar stație CF Pașcani, valoare actuală de inventar 411.640 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 373.750 lei. Diferența din reevaluare este de 37.890 lei.
  • Corp clădire dispensar Piatra Neamț, valoare actuală de inventar 113.904 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 639.650 lei. Diferența din reevaluare este de 525.746 lei.

Proiectul de act normativ se mai referă și la înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui rezervor de apă și incendiu și darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani. Construcția a fost realizată în anul 2017 în regie proprie.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share