Site logo
10 iulie 2024

Transporturile apelează la pușculița Guvernului. Ministerul Transporturilor va înainta Guvernului o propunere de act normativ a cărui aplicare va soluționa definitiv problema salariilor blocate la Metrorex, în urma popririlor puse de firma WeBuild, firmă ce a realizat lucrările la Magistrala 5 de metrou din București, dar și lucrările de mântuială făcute la Podul de la Brăila.

Ministerul Transporturilor cere Guvernului în proiectul de act normativ disponibil aici alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a sumei de 180.000 mii lei pentru majorarea capitalului social Metrorex. Destinațiile sunt următoarele:

  • 63.700 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusă din suma de 57.500 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.46468/3/2017, sentința civila nr.7178/22.12.2020 – magistrala 5 Metrou, la care se adaugă suma de 6.200 mii lei, dobândă legală penalizatoare începând cu data de 01.07.2023 și până la data efectuării plății, pentru care există instituită poprire pe conturile curente ale Metrorex S.A și blocarea activității, cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.
  • 86.400 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusă din suma de 79.200 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.45030/3/2018, Hotărârea nr.19/23.01.2024 -magistrala 5 Metrou, la care se adaugă suma de 7.200 mii lei, dobândă legală penalizatoare începând cu data de 01.02.2024 și până la data efectuării plății, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul;
  • 4.800 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusa din suma de 70 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.47299/3/2017, Sentința civilă nr.4306/21.06.2018 și din suma de 4.730 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.24965/299/2019, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul;
  • 25.100 mii lei, furnizorului ALSTOM S.A. Transport S.A. reprezentând obligații de plată stabilite de către instanțele de judecată pentru plata cu întârziere a facturilor de mentenanță din anii precedenți, conform sentințelor civile definitive: nr.1163/20.07.2020; nr.2086/26.09.2022; nr.2102/26.09.2022;nr.282/08.02.2023;nr.2946/05.12.2022;
    nr.5659/06.11.2023, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității, cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.

Transporturile apelează la pușculița Guvernului

Separat Ministerul Transporturilor mai solicită:

  • Alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a sumei de 43.200 mii lei la Capitolul 84.01 ”Transporturi”, Subcapitolul 84.01.04 ”Transport Feroviar”, Paragraful 84.01.04.02 ”Transport cu metroul” pentru Titlul 55 ”Alte transferuri”, Articolul 55.01 „Transferuri interne”, Alineatul 55.01.12 “ Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, obiectivul Magistrala 5, cu rugămintea de a urgenta alocarea suplimentară a sumei solicitate, astfel încât activitatea curentă a Metrorex S.A. de transport public de călători cu metroul, să nu fie afectată. Suma reprezintă cheltuieli de capital și a fost stabilită de instanțele de judecată prin sentințe definitive, pentru care există instituită poprire pe conturile curente ale Metrorex S.A. și riscul blocarii activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.

Proiectul menționează că în anul 2019, s-a realizat testul investitorului privat prudent, iar concluzia raportului a fost aceea de majorare a capitalului social al societății cu suma de 744.000 mii lei. În anul 2019 s-a majorat capitalul social cu suma de 190.000 mii lei, iar în anul 2022 capitalul social s-a majorat cu suma de 150.000 mii lei.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share