Slide


PARTENERI:

Grup Feroviar Român (GFR): transportul feroviar este în ascensiune spre a deveni o zonă profesională cu câștiguri salariale atractive

By

Reprezentanții companiei Grup Feroviar Român (GFR), Partener Platinum la cea de-a IV-a ediție a Târgului de Carieră Feroviară în România, consideră, într-un interviu acordat CFiR, că “transportul feroviar este în ascensiune spre a deveni o zona profesională cu câștiguri salariale atractive”.

Scopul interviului a fost acela de a prezenta, din punctul de vedere al GFR, situația actuală referitoare la deficitul de resursă umană pentru anumite meserii, respectiv soluțiile și propunerile pe care le au pentru a se rezolva această problemă.

Un alt subiect abordat a fost modul în care decurge colaborarea cu CENAFER – organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să asigure Formarea – Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.

CFiR: Care este deficitul de personal al societății dvs, personal specializat în domeniul feroviar (dacă aveți deficit)? Care sunt meseriile pentru care dvs considerați că este cel mai mare deficit?

GFR: În ultimii ani, industria de transport și în special cea a transportului feroviar se confruntă cu un deficit major de resurse umane, mai ales în ce privește categoriile de posturi care sunt esențiale în derularea transportului de marfă pe calea ferată.

Meseriile pentru care găsim cel mai greu oameni calificați sunt: mecanic de locomotivă, șef manevră, șef de tren, manevrant vagoane, magazineri, lăcătuș antemontator.

CFiR: Ați încercat să găsiți personal prin metode clasice – să le numim așa, gen anunțuri în mass media, site-uri de resurse umane, contracte cu firme specializate în HR? Care au fost rezultatele sau care considerați că sunt limitele acestei metode de selecție a personalului?

GFR: Compania Grup Feroviar Român (GFR) derulează activități continue de recrutare – direct și indirect, promovând posturile disponibile folosind canale de comunicare variate – târguri de joburi, site-ul companiei, rețelele sociale. În același timp colaborăm și cu instituții de învățământ și agenții de șomaj pentru a sprijini reconversia profesioanală a celor înscriși în sistemul asigurărilor de șomaj.

În plus, pentru a atrage cei mai buni candidați, în cadrul GFR sunt multe oportunități de ucenicie și de internship-uri pentru studenți și tineri absolvenți ingineri. În acest sens, avem un parteneriat foarte solid cu Universitatea Politehnică București – Facultatea de Transport, Trafic și Logistică prin care, studenții acestei facultăți pot participa la stagii de pregătire practică.

Industria feroviară românească are un mare potențial care vine din tradiția și experiență de peste 150 de ani. Pentru sustenabilitatea tuturor inițiativelor educaționale pentru această industrie, se impune o implicare activă din partea autorităților pentru pregătirea forței de muncă necesară acestui sector strategic al economiei, pentru a atenua decalajul actual între oferta educațională și cererea aferentă acestei industrii.

Colaborarea Grup Feroviar Român (GFR) – CENAFER

CFiR: Pe partea de calificare dvs ați făcut solicitări de organizare a unor cursuri de calificare către autorități (CENAFER îndeobște)? Pentru ce meserii? Cât de mulțumiți ați fost de răspunsurile primite?

GFR: Anual, pe baza planificării necesarului de personal calificat pentru funcțiile de siguranță a circulației, GFR transmite către CENAFER solicitările pentru organizarea cursurilor de calificare în centrele teritoriale.

Solicitările se referă la funcțiile de mecanic locomotivă, șef manevră, magazineri, manevrant vagoane, revizor tehnic vagoane, cu respectarea procesului de selecție (conform criteriilor CENAFER).

CFiR: Câte persoane ați reușit să calificați/perfecționați în 2020 cu ajutorul cursurilor CENAFER, pentru ce meserii și CENAFER a reușit să va satisfacă întreg necesarul de calificare sau doar o parte?

GFR: Anul 2020 a reprezentat nu doar o perioadă plină de provocări, ci și un an în care am învățat să ne adaptăm și să devenim mai flexibili în ce privește pregătirea personalului. Astfel, cu mici întreruperi pe fondul crizei sanitare, am reușit organizarea mai multor cursuri de calificare la care au fost înscrise aproximativ 200 de persoane, atât din rândul salariaților care își doreau să avanseze din punct de vedere profesional, cât și dintre cei selectați prin programul de burse de studiu (dezvoltat în cadrul GFR din 2017).

Acest lucru a fost posibil prin implementarea de către CENAFER a strategiilor privind derularea programelor de formare profesională în sistemul online.  GFR s-a alăturat acestei inițiative și a pus la dispoziția CENAFER resursele necesare pentru derularea în condiții tehnice excepționale a cursurilor în toate centrele teritoriale (săli de curs în punctele de lucru ale societății, calculatoare/laptopuri, rețea stabilă de internet, echipamente auxiliare), demers ce va continua și în anul 2021.

CFiR: Care ar fi principalele propuneri de ameliorare a pieței muncii în domeniu, din punct de vedere al organizării de cursuri de calificare/perfecționare în domeniu?

GFR: Cooperarea inter-instituțională la diferite niveluri – politic, legislativ – este un element fundamental în implementarea pe termen lung a unei strategii coerente în definirea planurilor de acţiune pe segmentul feroviar. Astfel, în loc de o perspectivă de tip reactiv la cerinţele concrete formulate de beneficiari – operatori feroviari (de stat sau privat), sistemul ar trebui să fie în măsură să îşi planifice o dezvoltare fundamentată pe nevoile prognozate ale pieței muncii.

De aceea, pentru a asigura coerenţa şi consistenţa dialogului cu actorii esenţiali din acest domeniu, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor pentru cooperare și dialog, pentru schimbul de informaţii şi de opinii.

Programele de calificare/formare profesională trebuie să fie concentrate mai mult pe investițiile în educație și formare, inserția și menținerea pe piața muncii a cât mai multor persoane, creșterea ofertei de muncă, îmbunătățirea adaptabilității lucrătorilor și promovarea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile și sprijinirea operatorilor feroviari de a organiza aceste programe interne, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind siguranța circulației.

CFiR: Credeți ar fi bine ca operatorii să poate organiza singuri astfel de cursuri, indiferent de faptul că sunt cursuri identice organizate de către CENAFER? De ce?

GFR: GFR este printre puținii operatori de transport feroviar care deține un centru propriu de formare profesională și poate respecta toate cerințele impuse de către CENAFER pentru a organiza astfel de cursuri, nu doar pentru salariații săi, ci și pentru cei ce doresc să înceapă o carieră în domeniul transportului feroviar.

În 2020 am avut o colaborare foarte bună cu CNAFER căreia GFR i-a pus la dispoziție infrastructuta tehnică pentru a putea organiza cursuri de formare profesională în cele mai bune condiții de siguranță. De asemenea, predarea cursurilor a fost susținută de lectori care provin din rândurile salariaților noștri și care sunt profesioniști în domeniul în care activează.

Totuși, dacă operatorilor feroviari li s-ar permite să își organzieze singuri cursuri de calificare, credem că ar fi de bun augur. Companiile care activează în această industrie ar beneficia de mai multă flexibilitate; în funcție de nevoi, angajatorii ar putea să își planifice propriul calendar de cursuri, indiferent de numărul participanților și ar putea să promoveze aceste meserii mult mai eficient. În plus, pe parcursul derulării programului de pregătire “in-house” poți reacționa mult mai rapid și eficient în luarea deciziilor cu privire la participanți, calitatea acestora, respectiv cu privire la continuarea sau eliminarea anumitor persoane din procesul de pregătire.

CFiR: Care sunt consecințele pentru firma dvs ale deficitului de personal specializat necesar?

GFR: GFR menține constant nivelul de recrutare pentru cei ce doresc școlarizare în funcțiile de siguranță a circulației, cât și pentru atragerea personalului deja calificat, cu vechime în domeniul feroviar. De asemenea, prin inițiativele interne, salariații loiali societății, profesioniști pe acest segment de nișă, reușesc într-o anumită măsură să transmită din cunoștințele și experiența lor către generația mai tânăra.

Este un proces complex, de durată, care devine o alternativă la reconversia profesională pe segmentul feroviar și în care continuăm să investim (resurse umane și financiare), având în vedere și schimbările aduse de legislația actuală – ex. Legea Statutului Feroviar.

Transportul feroviar este în ascensiune spre a deveni o zonă profesională cu câștiguri salariale atractive

CFiR: Ați încercat, pentru meseriile la care se pretează, alte metode de a rezolva problema forței de muncă calificată, de exemplu: calificare la locul de muncă, colaborări cu instituțiile de învățământ și susținerea elevilor/studenților prin burse, învățământ dual, stagii de practică șamd?

GFR: Încă din 2017, ca o componentă importantă a strategiei de Responsabilitate Socială, derulăm un program de educație prin acordarea de burse de studii, în cadrul căruia absolvenții primesc calificarea CENAFER precum și un contract de muncă pentru 5 ani în compania noastră. În același timp, avem un parteneriat cu UPB în cadrul căruia studenții sau tinerii absolvenți ingineri pot să își desfășoare stagii de practică și definitivare pentru o meserie dinaminca în domeniul feroviar.

CFiR: Care considerați că sunt cele mai mari impedimente în atragerea tinerilor către domeniul feroviar?

GFR: Industria feroviară este percepută că fiind o industrie grea, care nu mai este în atenția intereselor profesionale ale tinerei generații, iar apetitul acesteia, în plină epocă a tehnologizării avansate, pentru o carieră în acest domeniu este relativ scăzută. În plus, profesiile feroviare nu sunt suficient mediatizate precum alte meserii, însă transportul feroviar este în ascensiune spre a deveni o zonă profesională cu câștiguri salariale atractive, în condițiile de competitivitate pentru resursa umană între jucătorii din domeniul feroviar.

CFiR: Considerați că sunt și alte aspecte importante de menționat în lumina celor discutate mai sus? Ce soluții pentru rezolvarea problemei cu lipsa forței de muncă vedeți dumneavoastră?

GFR: Printre soluțiile pe care le propunem, se numără:

  • sprijinirea operatorilor prin diverse metode și înlesniri în vederea modernizării și flexibilizării domeniului feroviar, respectiv a infrastructurii, retehnologizării și automatizării
  • punerea bazelor unui management al traficului modern și eficient
  • utilizarea resurselor existente în orice companie de profil feroviar că bazin integrator de tehnologie și know-how pentru viitorii tehnicieni, cu susținerea Ministerului Educației și a Ministerului Cercetării Naționale – parteneri naționali cu drepturi și responsabilități aferente, în cadrul unui plan național de formare profesională și atragere a forței de muncă către sectorul feroviar
  • crearea unui cadru național, asigurarea unui pachet de resurse specifice și facilități, destinat să susțină pe termen lung sinergia dintre mediul preuniversitar, universități tehnice și mediul industrial – fabrici, companii feroviare – în parteneriat cu statul român, prin platforme de implementare a invențiilor, nouțăților tehnice în domeniu, cu valoare adăugată și efecte economice relevante.

GRUP FEROVIAR ROMÂN (GFR) este entitatea fanion a GRAMPET GROUP, cel mai mare holding feroviar privat din Uniunea Europeană.

GRAMPET GROUP este format din 18 companii grupate pe domenii de activitate astfel: operatori de transport feroviar de marfă, logistică, construcţie, reparaţii și mentenanţă material rulant și servicii IT.

GFR este o companie cu capital românesc 100% privat, care a devenit unul dintre principalii jucători de pe piaţa concurenţială de transport feroviar de marfă din România și lider naţional al transporturilor feroviare de produse petroliere.

Cu o experienţă în domeniul transporturilor de peste 20 ani, GFR și-a început activitatea în anul 2001 ca operator de manevră, în 2002 a debutat ca furnizor de transport feroviar, în anul 2006 a efectuat primul transport internaţional și începand din 2010 opererează prin toate frontierele de stat ale României.

GFR este membră a tuturor organizaţiilor internaţionale reprezentative și are acorduri de colaborare atât cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH) cât și cu operatorii feroviari privaţi din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Austria și Germania.

În prezent, peste 20% din trafic este internaţional, GFR oferind clienţilor săi, în domeniul feroviar, soluții logistice complexe.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share