Slide


PARTENERI:

Operatorii feroviari vor putea organiza propriile cursuri de calificare profesională

Administratorul de infrastructură, gestionarii acesteia, dar și operatorii de transport feroviar, vor putea organiza propriile cursuri de calificare profesională.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

redeschiderea Muzeului CFR închis Muzeul CFR cursuri de calificare la CENAFER CENAFER la ceas aniversar

Posibilitatea este prevăzută într-un proiect de Ordin de ministru, consultat de către Club Feroviar. Potrivit acestuia, „agenții economici cu responsabilitate juridică română pot înființa centre proprii de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare, denumite în continuare centre, autorizate în condiţiile prezentului ordin”.

Solicitanții care dețin centre autorizate au dreptul de a efectua în centrele proprii cursuri de calificare profesională în domeniul transporturilor feroviare. Autorizarea centrelor se efectuează de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR, organism independent din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER, spune proiectul de Ordin.

Autorizarea centrelor se finalizează cu emiterea unei autorizaţii de către ASFR, a cărei valabilitate este de 10 ani, cu vizarea periodică la 2 ani.

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER, în calitate de autoritate competentă la nivel naţional pentru evaluarea şi certificarea competențelor profesionale în domeniul transporturilor feroviare, organizează programele de calificare, examenul după efectuarea cursurilor de calificare şi emite titlul de calificare.

Proiectul prevede că metodologia privind condiţiile şi cerinţele de autorizare a centrelor, modelul autorizaţiei, supravegherea solicitanților care dețin centre autorizate şi condiţiile de suspendare şi retragere a autorizaţiei, se elaborează de către ASFR şi se aprobă de către Ministerul Transporturilor.

Procedura privind organizarea programelor de calificare, a examenului după efectuarea cursurilor de calificare şi emiterea titlurilor de calificare se elaborează şi aprobă de către CENAFER.

Metodologia şi procedura prevăzute se publică pe paginile web ale ASFR, respectiv CENAFER, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin şi sunt obligatorii pentru solicitanți.

Pe durata de valabilitate a autorizaţiei centrelor, ASFR efectuează activităţi de supraveghere la solicitanți care dețin centre proprii de calificare profesională pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza emiterii autorizațiilor, conform reglementărilor legale.

Valorile tarifelor aferente activităţilor specifice de efectuare a cursurilor de calificare profesională trebuie să fie stabilite astfel încât să fie respectate principiile de concurență loială.

Solicitanții asigură accesul nediscriminatoriu la cursurile de calificare profesională organizate în centrele proprii autorizate.

Prestațiile pentru activitățile specifice de autorizare a centrelor, de organizare a programelor de calificare, a examenului după efectuarea cursurilor de calificare în centre autorizate şi de emitere a titlurilor de calificare se efectuează pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului Transporturilor.

Operatorii au solicitat posibilitatea organizării propriilor cursuri de calificare

În ultima perioadă, mai mulți operatori privați au solicitat posibilitatea organizării propriilor cursuri de calificare. GFR este printre puținii operatori de transport feroviar care deține un centru propriu de formare profesională și poate respecta toate cerințele impuse de către CENAFER pentru a organiza astfel de cursuri, nu doar pentru salariații săi, ci și pentru cei ce doresc să înceapă o carieră în domeniul transportului feroviar, declarau anterior oficiali ai firmei. De aceea, nu ar fi rău dacă statul ar permite ca activitățile de calificare să fie derulate și de operatori privați, spuneau ei.

„Dacă operatorilor feroviari li s-ar permite să își organizeze singuri cursuri de calificare, credem că ar fi de bun augur. Companiile care activează în această industrie ar beneficia de mai multă flexibilitate; în funcție de nevoi, angajatorii ar putea să își planifice propriul calendar de cursuri, indiferent de numărul participanților și ar putea să promoveze aceste meserii mult mai eficient. În plus, pe parcursul derulării programului de pregătire “inhouse” poți reacționa mult mai rapid și eficient în luarea deciziilor cu privire la participanți, calitatea acestora, respectiv cu privire la continuarea sau eliminarea anumitor persoane din procesul de pregătire”, spuneau ei.

CENAFER, cursuri în proporție de 80% pentru persoane fizice

Concomitent ar putea avea loc modificări esențiale și la nivelul CENAFER. Astfel, deoarece operatorii și-ar putea forma propriii angajați, CENAFER ar urma să califice în proporție de 80% persoane fizice venite pe cont propriu, restul de 20% fiind calificare la cererea operatorilor, potrivit unei înțelegeri convenite zilele trecute între operatori si reprezentanți oficiali.

Mai mulți operatori au solicitat în ultima perioadă posibilitatea organizării de cursuri de calificare pentru persoanele fizice.

Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share