Site logo
Contactează-ne

Contactează Compania

  Ataseaza un fisier:

  Despre companie

  ORADEA TRANSPORT LOCAL (OTL) S.A. prestează servicii de transport public de persoane în municipiul Oradea și Zona Metropolitană a orașului.

  SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acţionar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

  În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acţionarilor a aprobat constituirea SC OTL SA ca operator regional şi cooptarea în structura acţionariatului a comunelor Borş şi Sînmartin. Ĩn anul 2019, prin Hotãrârea nr. 17 din 18.11.2019, adunarea generală a acţionarilor a aprobat ca din structura acţionariatului să facă parte şi comunele Paleu şi Cetariu.

  Obiectul de activitate al societăţii este:

  • transportul urban de călători cu tramvaie;
  • transportul urban, metropolitan şi transfrontalier de călători cu autobuze;
  • transportul de persoane prin curse regulate speciale şi ocazionale;
  • întreţinerea şi repararea parcului auto;
  • confecţii piese şi diverse confecţii metalice;
  • reclamă şi publicitate pe mijloace de transport si alte spaţii conexe;
  • activităţi conexe transportului rutier – activităţi desfăşurate de autogări.

  ORADEA TRANSPORT LOCAL (OTL) S.A. – transport public de persoane în municipiul Oradea și Zona Metropolitană a orașului

  Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC OTL SA începând cu 01.01.2014 pãnã în 30.04.2019 a fost definit prin  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarã Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL SA executã transportul public de cãlãtori la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.

  Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administraţiei Publice Locale.

            Ca formă juridică – SC Oradea Transport Local SA – este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deţinut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Borș (0.01%) și Comuna Sanmartin (0.01%) .

  Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

   

  VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

  Print Company
  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

  Share