Site logo
Despre companie

S.C. TEHMIN-BRAŞOV SRL este o companie înfiinţată în 2002 din dorinţa de a pune în practică o serie de idei tehnice în domeniul materialului rulant.

Obiectul de activitate al firmei

S.C. TEHMIN-BRAȘOV SRL are ca obiect de activitate, conform codului național de clasificare, următoarele activități:

 • Cod CAEN 3020 – fabricarea materialului rulant;
 • Cod CAEN 2790 – fabricarea altor echipamente electrice;
 • Cod CAEN 7219 – cercetare –dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.

Compania şi-a fixat ca obiectiv modernizarea lovomotivelor, automotoarelor, vagoanelor de călători sau a altor utilaje feroviare, urmărind cele trei direcţii principale de activitate:

 • Reducerea consumului de energie şi combustibil în procesul de exploatare a materialului rulant motor, în vederea reducerii poluării şi a costurilor de transport;
 • Mecanizarea şi automatizarea comenzilor de pe vehiculele feroviare cu scopul optimizării proceselor de comandă şi funcţionare şi punerii în evidenţă a eventualelor abateri în timp real;
 • Creşterea fiabilităţii produselor şi a siguranţei în transportul feroviar.

Societatea este acreditată de Autoritatea Națională de Cercetare Științifică ca firmă care are în obiectul său de activitate și cercetarea.

Compania deține autorizație de furnizor feroviar, eliberată de Autoritatea Feroviară Română, în baza căreia produce echipamente pentru vehicule feroviare și execută reparații la echipamentele de pe vehicule feroviare.

Sistemul de management al calității, (ISO 9001), este implementat în firmă din 2003, fiind certificat de:

Produsele realizate de Tehmin Brașov

În prezent sunt în fabricație peste 40 de produse. Catalogul poate fi consultat aici

Printre lucrările mai importante executate în ultimii 10 ani menționăm:

 • Proiectarea si fabricarea tablourilor electrice, proiectare software si automatizare pentru vagoane modernizate de catre ASTRA VAGOANE CALATORI Arad (chiar si pentru Cehia și Brazilia), REMARUL Cluj-Napoca, REMAR Pașcani, Atelierele CFR Grivița.
 • Proiectarea si fabricarea tablourilor electrice, pupitre de comanda, sisteme de incalzire, sistem de ventilatie a instalartiei de racire motor diesel, proiectare software si automatizare pentru diverse tipuri de automotoare modernizate de catre REMARUL Cluj-Napoca, MARUB Brașov, RELOC Craiova, PETROUTILAJ Cîmpina, REMAR Pașcani.
 • Proiectare software si automatizare pentru mai mulți parteneri externi precum: SELECTRON SYSTEMS AG, MEDEL PAZALARMA, EKE ELECTRONICS, ALSTOM TRANSPORT, VOSSH.
 • Proiectarea aplicațiilor de monitorizare la distanță a diagnozei materialului rulant și suport tehnic pentru beneficiarii la interpretarea datelor achiziționate pe serverul Tehmin.

Cea mai recentă realizare a firmei este dotarea locomotivelor diesel-electrice și diesel-hidraulice cu:

 • Instalație de exploatare economică a motorului diesel de tracțiune
 • Instalație de creștere a randamentului motorului diesel de tracțiune
 • Sistem economic de ventilație a motoarelor electrice de tracțiune
 • Instalație de diagnoză cu transmisie la sol.

Aceste instalații au fost experimentate pe 40 de locomotive începând cu anul 2012, iar rezultatele au confirmat importanța lor prin scăderea consumului de motorină cu 25-30 t/an/locomotivă. În prezent s-a trecut la producția de serie.

În domeniul electronic sunt în fabricație o gamă largă de produse pentru domeniul feroviar:

 • Surse de încărcare de mică putere, utilizate pentru încărcarea bateriilor de acumulatori ale locomotivelor și automotoarelor în timpul remizării acestora în depouri;
 • Surse fixe și mobile pentru încărcarea bateriilor de acumulatori în atelierele de reparații a materialului rulant;
 • Sursa de încărcare baterii de acumulatori pentru vagoanele de călători nedotate cu instalație de climatizare
 • Invertoare și convertoare de mică putere pentru materialul rulant
 • Adaptoare de semnal cu izolare galvanică
 • Module de intrări ieșiri cu comunicație CANOpen;
 • Module de afișaj cu LED pentru informarea pasagerilor din vagoanele de călători;
 • Automate pentru controlul ușilor de acces/intercomunicație/salon, iluminatului

Din 2011 firma a deschis o nouă direcție: repararea aparaturii electronice din dotarea vagoanelor de călători, locomotivelor diesel-electrice , automotoare DESIRO.

Pana in prezent firma a acumulat o vasta experienta in repararea a peste 6700 de echipamente si aparate electronice de pe toate tipurile de vehicole feroviare.

Exemple de echipamente reparate de catre tehmin: www.tehmin.ro/ro/reparatii

Dotări tehnologice

Tehmin Brasov dispune de laboratorare pentru proiectare electrică si automatizări, laborator de electronică, laborator de proiectare mecanică, toate având ca scop satisfacerea cerinţelor de calitate ale clientului.

Pe linia tehnologizării compania deţine utilaje CNC destinate prelucrării tablelor, vopsitorie în câmp electrostatic, linie de plantare SMD, camera climatica, echipamente de sudură etc., toate concurând la realizarea de produse competitive.

Firma dispune de un laborator de încercări echipamente electronice autorizat (în cadrul căruia se testează produsele firmei și echipamentele reparate), aparate de măsură de ultimă generație, dar și standuri de probe dezvoltate intern.

Structura personalului

Firma are 49 de salariați, din care 26 sunt ingineri care activează în domeniul cercetării, proiectării, producției, în specializările:  electric, automatizări, software, electronică și mecanică.

Print Company
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share